Zakończył się III etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach.

Zakończył się III etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach.

08 czerwca 2021 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

Umowa na trzeci etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach została podpisana we wrześniu 2019 r. Głównym celem inwestycji było dalsze podnoszenie efektywności i jakości napraw taboru kolejowego oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych dla PKP Intercity.  Warte 135 mln zł brutto zadanie inwestycyjne zrealizowało konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A.

 

Fot. PKP Intercity

 

Trzeci etap rozbudowy oddziału objął m.in. budowę dwóch hal naprawczych w ramach jednego kompleksu. Będą w nich realizowane naprawy zestawów kołowych, wózków wagonowych i lokomotywowych, wagonów pasażerskich poziomu P5 oraz lokomotyw elektrycznych poziomu P4.

Nowe hale wyposażone są w  szereg specjalistycznych stanowisk. Zamontowano m.in. zapadnię do wywiązywania pojedynczych wózków, zespół urządzeń  do pomiaru, kwalifikacji i regeneracji osi zestawów kołowych, tarcz hamulcowych i profili kół oraz linię do wymiany obręczy a także samych kół. Możliwa będzie również kompleksowa produkcja nowych zestawów kołowych z dostarczonych nieobrobionych komponentów. . Do naprawy wózków jezdnych (układu biegowego) będą służyły stanowiska tworzące ciąg technologiczny w zakresie  poziomu utrzymania P3 - P5, czyli od demontażu, poprzez mycie, pomiary i weryfikację, po kompletację, regulację i test próby nacisków pod prasą.

Fot. PKP Intercity

Zadanie inwestycyjne objęło również budowę budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego, w którym znajdują się doskonale wyposażone warsztaty, a także budowę akumulatorowni, portierni, magazynów na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowana i rozbudowana została również zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

Oddział w Idzikowicach ma za sobą już dwa etapy rozbudowy, zakończone odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Wówczas zakład powiększył się o nową halę naprawczą wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych. Pozwoliło to m.in. usprawnić proces naprawczy wagonów, zwiększyło efektywność i liczbę realizowanych napraw.

Fot. PKP Intercity

Konsekwentne rozszerzanie kompetencji rynkowych PKP Intercity Remtrak

Zmodernizowany oddział w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę i zakres prac wykonywanych dla PKP Intercity. Umożliwi wykonywanie i zapewnienie przewoźnikowi 70% napraw okresowych 5. poziomie utrzymania, 100% całkowitej liczby napraw na 4. poziomie utrzymania i 64% napraw na 3. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% napraw zestawów kołowych oraz 60% napraw na 4. poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych.

Efektem będzie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych, szczególnie w przypadku naprawy zestawów kołowych. Pozwoli to na szybkie, elastyczne, a także efektywne kosztowo reakcje na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę pasażerów. Efektem rozbudowy będzie także redukcja kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie.

Fot. PKP Intercity

Stały rozwój spółki

PKP Intercity Remtrak wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Systematycznie rośnie liczba zleceń, które Remtrak wykonuje dla narodowego przewoźnika. Jeszcze w 2016 roku było ich 366, a w 2020 roku spółka zrealizowała 817 zleceń.

Ostatnie lata charakteryzują się również dużą dynamiką wzrostu zatrudnienia, co jest bezpośrednim efektem rozpoczętego w 2016 roku procesu modernizacji. Pomiędzy 2014, a 2020 rokiem Spółka PKP Intercity Remtrak zwiększyła zatrudnienie ponad dwukrotnie. Przeciętnie w 2014 roku Spółka zatrudniała 301 pracowników, podczas gdy w 2020 roku było to 659 pracowników. Zakład w Idzikowicach jest bardzo ważnym ośrodkiem zatrudnienia dla regionu. Jeszcze w 2014 roku pracowało w nim 125 osób, podczas gdy na koniec 2020 roku było to już 347 pracowników.

Dane potwierdzają, że wdrożony plan modernizacji idzie w parze nie tylko z dynamicznym wzrostem zatrudnienia, lecz także z rosnącymi zyskami spółki. PKP Intercity Remtrak notuje rosnące zyski od roku 2016, podczas gdy lata 2014 i 2015 przyniosły regularne straty finansowe, uniemożliwiające rozwój. Ubiegły rok spółka zamknęła z 12,68 mln zł netto zysku.

W związku z zakończeniem rozbudowy zakładu w Idzikowicach właśnie do tej lokalizacji przeniesiona została siedziba PKP Intercity Remtrak. Spółka posiada zakłady również
w Warszawie, a także od grudnia 2019 roku spółka wykonuje naprawy taboru dzierżawiąc majątek w Opolu.

Remtrak inwestuje w kadry przyszłych specjalistów. W 2019 roku spółka objęła patronatem techniczne szkoły ponadgimnazjalne w Opocznie oraz Drzewicy i udziela im wsparcia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i finansowym.

Fot. PKP Intercity

Inwestycja PKP Intercity w przyszłe kadry specjalistów

Także PKP Intercity rozwija współpracę ze szkołami. Podczas uroczystego zakończenia rozbudowy oddziału w Idzikowicach PKP Intercity podpisało listy intencyjne w sprawie współpracy w zakresie kształcenia z Powiatem Opoczyńskim oraz trzema placówkami oświatowymi – Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym oraz z Zespołem Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie. Po zawarciu stosownych umów uczniowie wspomnianych szkół zyskają możliwość odbywania staży, praktyk i zajęć praktycznych w jednostkach organizacyjnych Intercity. Wspólnie realizowane mają być także m.in. konkursy propagujące wiedzę techniczną, projekty zawodowe i zajęcia dydaktyczne, a najlepsi uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stypendiów ufundowanych przez naszą spółkę.

Listy w imieniu PKP Intercity sygnowali Prezes Zarządu Marek Chraniuk oraz Członek Zarządu Adam Laskowski.