CTL Logistics z wyłącznością na szkolenie maszynistów w zakresie TRAXX DC3 - dla klientów Akiem.

CTL Logistics z wyłącznością na szkolenie maszynistów w zakresie TRAXX DC3 - dla klientów Akiem.

09 czerwca 2021 | Źródło: CTL Logistics / AKIEM
PODZIEL SIĘ

8 czerwca br., CTL Logistics oraz Akiem podpisały umowę ramową, dzięki której ośrodek szkoleniowy przewoźnika będzie, dla Klientów Akiem w Polsce przygotowywał maszynistów do obsługi lokomotyw TRAXX DC trzeciej generacji.

Fot. Matthieu Damour

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. umożliwia CTL Logistics kształtowanie i kontrolę całego procesu kształcenia maszynistów - począwszy od etapu uzyskiwania licencji, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach kursu na świadectwo,  aż po przygotowanie na stanowisku pracy na typach pojazdów trakcyjnych właściwych dla Spółki. Ośrodek działa od 2018 roku realizując zarówno zadania szkoleniowe na potrzeby własne jak i innych operatorów rynku kolejowego.

Na mocy podpisanego z Firmą Akiem porozumienia, Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania CTL Logistics uzyska wyłączne uprawnienia do szkolenia maszynistów na lokomotywach TRAXX DC3 produkcji Alstom Transport, dla klientów Akiem w Polsce. Lokomotywy DC3 należą do najnowszej generacji pojazdów i nie były dotychczas eksploatowane w Polsce. Akiem jako pierwsza firma w Polsce udostępni do eksploatacji w ramach najmu lokomotywy TRAXX DC3 dla przewoźników kolejowych pasażerskich i towarowych. Część floty będzie wyposażona  w moduł spalinowy Last Mile. Pozostała dostarczona będzie w wersji czysto elektrycznej.

Lokomotywy DC3 – to przede wszystkim najnowsza generacja pojazdów, charakteryzująca się wysokimi zdolnościami trakcyjnymi, wysokimi współczynnikami dostępności, wydłużonymi okresami międzyprzeglądowymi, oraz wyjątkowym komfortem pracy maszynistów.        

Jak mówi Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics: „Współpraca w zakresie rozszerzania uprawnień maszynistów z tak uznanym, europejskim partnerem jak Akiem jest dla nas potwierdzeniem najwyższych standardów szkoleniowych i najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, zarówno tych szkolących jak i szkolonych. Cieszy, że nasi maszyniści – instruktorzy zyskają nową wiedzę w ramach specjalistycznego programu Bombardier Transportation, będą mieli dostęp do pojazdów z najwyższej półki taborowej Europy. Liczymy, że kolejnym kontraktem z Akiem będzie kontrakt na lokomotywy TRAXX” - dodaje Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Waldemar Czarnecki, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów: „Ośrodek skupia kilkunastu wysokiej klasy  specjalistów  z  dziedzin  bezpieczeństwa,  eksploatacji  i utrzymania pojazdów kolejowych. Część z nich, na mocy podpisanego z Akiem porozumienia właśnie rozpoczyna w Kassel szkolenie, podczas którego specjaliści z firmy Bambardier Transportation zapoznają ich z wszystkimi tajemnicami tych nowoczesnych lokomotyw, by później przekazać je maszynistom polskich przewoźników, którzy zdecydują się na ich eksploatację. Rozszerzenie uprawnień zawartych w świadectwie maszynisty o nowy typ pojazdu kolejowego TRAXX DC3 będzie możliwe w Ośrodku Szkolenia i  Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na maszynistów CTL Logistics Sp. z o.o. do 31 grudnia 2023 roku” - dodaje szef Ośrodka Szkoleniowego CTL.

„Wprowadzając jako pionier nowoczesne lokomotywy typu TRAXX DC3 Alstom Transport na rynek Polski potwierdziliśmy niezaprzeczalne zaangażowanie Akiem w jego rozwój, w którym uczestniczymy niezmiennie od ośmiu lat. To dla naszej firmy kamień milowy w działalności Akiem na rynku kolejowym w Polsce, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż CTL Logistics, który zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest bardzo ważnym klientem Akiem - już od ponad 10-ciu lat, został naszym partnerem w tym istotnym projekcie. Doceniamy wysoki poziom profesjonalizmu, elastyczność oraz niezaprzeczalne doświadczenie Ośrodka Szkoleniowego i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów CTL. Jesteśmy przekonani, iż klienci Akiem otrzymają szkolenie dla maszynistów na lokomotywy TRAXX DC3 na najwyższym profesjonalnym poziomie.” - powiedziała Anna Puchałowicz Dyrektor ds. Sprzedaży Akiem na Europę Centralną.

 

 

Grupa CTL Logistics jest międzynarodowym koncernem logistycznym działającym od 1992 roku na rynku polskim i w krajach europejskich. Klientom oferuje kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom i inne), kontenerów, paliw i chemii, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. Oferta obejmuje towarowy krajowy transport kolejowy, przewozy intermodalne, transgraniczne, usługi przeładunkowe, obsługę i utrzymanie taboru, infrastruktury kolejowej oraz usługi na terminalach przeładunkowych.

Spółka realizuje kolejowe operacje transgraniczne korzystając z potencjału spółek zależnych CTL Logistics tj. CTL Północ (Gdynia), CTL Logistics GmbH (Berlin) oraz CTL Logistics SRO (Ostrawa). Rozwija swoje usługi zarówno na linii Wschód - Zachód, jak i Północ – Południe. Odbierane na granicy wschodniej towary transportuje przez Polskę do Niemiec i dalej do Niderlandów i Francji. Z polskich portów i zakładów produkcyjnych przewozi towary na Południe Europy również  do Rumunii, Bułgarii, Serbii czy Kosowa.

CTL posiada umowy o współpracy w zakresie wykonywania przewozów na granicy wschodniej z kolejami białoruskimi, rosyjskimi i ukraińskimi. Realizując operacje na wschodnich przejściach aktywnie uczestniczy w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku a posiadając własną Spółkę w porcie w Gdyni wpisuje się w koncepcję logistyczną opartą o transport morski i kolejowy, gdzie trasy morska i lądowa wzajemnie się uzupełniają. W segmencie intermodalnym CTL Logistics współpracuje z armatorami morskimi, spedytorami, operatorami intermodalnymi oraz finalnymi Klientami w przypadku przewozów pełnych składów kolejowych.

W ramach Grupy CTL Logistics pracuje około 1000 specjalistów z których kilkuset pełni codzienną służbę na torach. Spółka w rankingu Poland’s Best Employers 2021 Magazynu Forbes zajęła 2 miejscu w kategorii Transport i Logistyka a 26 pozycję w zestawieniu ogółem zawierającym 300 polskich przedsiębiorstw. Spółka dba o codzienny rozwój własnych kadr w oparciu o  Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Maszynistów Grupy CTL. Ośrodek świadczy także usługi na zewnątrz włączając się aktywnie w system kształcenia i doskonalenia kadr dla kolei.

 

Akiem to europejski lider świadczący usługi na rzecz przewoźników kolejowych, podmiotów przemysłowych i regionów. Grupa dysponuje flotą ponad 600 lokomotyw i prawie 150 zespołów trakcyjnych. Oferuje rozwiązania obejmujące cały łańcuch wartości związany z taborem kolejowym. Akiem obecne jest w 17 krajach Europy i obsługuje dziś 75 klientów.  Zatrudnia ponad 200 pracowników głównie we Francji, w Niemczech, w Szwecji, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i w Anglii.

Akiem technik jest podmiotem technicznym grupy Akiem i posiada certyfikat ECM (podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie).  Kompletny ekosystem utrzymania Akiem technik działa w oparciu o europejską sieć warsztatów oraz rozbudowane magazyny części zamiennych w celu utrzymania i naprawy sprzętu udostępnianego klientom.

Akiem należy do TLP (SNCF Participations) oraz do Eurotraction, funduszu zarządzanego przez DWS, będącego globalnym zarządcą infrastruktury.