Dwie kolejne lokomotywy Siemens Vectron Cargounit w drodze przez Bratysławę do Wrocławia.

Dwie kolejne lokomotywy Siemens Vectron Cargounit w drodze przez Bratysławę do Wrocławia.

10 czerwca 2021 | Źródło: railpage.net / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Słowacki portal railpage.net poinformował, że wczoraj (09.06.br.) w lokomotywowni Východné w Bratysławie pojawiły się dwie nowo wyprodukowane lokomotywy Siemens Vectron zakupione przez polską spółkę Industrial Division, specjalizującą się w wynajmie pojazdów trakcyjnych pod marką Cargounit. Lokomotywy o oznaczeniach 537.0038 i 537.0039 pojawiły się w Bratysławie w celu uruchomienia systemu sygnalizacji kolejowej Mirel. Normalnie odbywa się to w zakładzie produkcyjnym Siemens Mobility, ale ze względu na sytuację pandemiczną i brak możliwości wyjazdu techników Mirel do Niemiec, lokomotywy są przewożone do Bratysławy.

Fot. Mates Pleško / railpage.net

Jak dowiedział się Kurier Kolejowy lokomotywy, które dzisiaj po zakończeniu prac opuszczą Bratysławę i udadzą się w drogę do Polski, do Wrocławia, przeznaczone są dla operatora intermodalnego Bahnoperator, który zajmuje się organizacją przewozów kontenerowych na trasie z Chin do Europy. W kwietniu informowaliśmy, że Cargounit odebrał 3 z 5 zakupionych lokomotyw wielosystemowych Vectron MS i przekazał je spółce Bahnoperator. Lokomotywy przebywające wczoraj w Bratysławie, to dwie pozostałe z puli pięciu zakupionych, które do końca czerwca będą przekazane tej samej spółce.

Do tej pory Bahnoperator, chcąc niezwłocznie zacząć korzystać z wynajętego taboru korzysta w procesie logistycznym z usług trakcyjnych zewnętrznego podmiotu kolejowego, którym jest „Freightliner PL”. Równocześnie spółka realizuje żmudny proces budowania od podstaw własnych struktur przewoźnika kolejowego, uzyskała licencję na realizację przewozów kolejowych rzeczy o numerze L/094/2020 i zmierza do całkowitego usamodzielnienia się.

Fot. Mates Pleško / railpage.net

"Bahnoperator” podpisał z „Cargounit” umowę na wynajem wraz z utrzymaniem pięciu Vectronów MS w dwóch wariantach - chodzi o konfigurację wyposażenia umożliwiającego pracę na różnych sieciach kolejowych. Lokomotywy jednego wariantu mogą poruszać się po torach w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii, a drugiego będą posiadały dopuszczenie dodatkowo w Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Umożliwi to realizację przewozów od granicy z Białorusią do portów nad Morzem Północnym w Holandii oraz od polskich portów nad Bałtykiem aż do Adriatyku czy Morza Czarnego.

Pojazdy zostały kupione z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przeznaczonych na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego. Celem konkursu „Rozwój Transportu Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych” ogłoszonego przez CUPT, było dofinansowanie podmiotów w ramach działania Oś Priorytetowa III, tak aby wydatnie zwiększyć rozwój sieci kolejowej TEN – T i samego transportu multimodalnego.