Pierwsza z trzech lokomotyw manewrowych zamówionych przez PCC Intermodal gotowa do odbioru.

Pierwsza z trzech lokomotyw manewrowych zamówionych przez PCC Intermodal gotowa do odbioru.

14 czerwca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy / PCC Intermodal
PODZIEL SIĘ

W ramach realizacji kolejnego projektu w zakresie zadania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jesienią ubiegłego roku PCC Intermodal SA podpisała umowę na dostarczenie 3 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych typu 6Dh-1, które będą wykorzystywane w działaniach manewrowych na terminalach w Kutnie, Brzegu Dolnym oraz Gliwicach. Umowa została podpisana ze spółką Tabor Dębica. Pojazdy mają trafić do terminali zamawiającego jesienią 2021 r. Prezentujemy pierwszą z lokomotyw, wykonaną przed terminem, przygotowywaną do odbioru technicznego. Druga z zamówionych lokomotyw jest na ukończeniu, ma być przekazana w lipcu, trzecia i ostatnia w sierpniu br.

Fot. Krzysztof Wajsler

Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu. Tabor Dębica złożył najkorzystniejszą ofertę, spełnił warunki formalno-techniczne, dysponował odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, umożliwiającym mu realizację zadania, a po jego wykonaniu serwis gwarancyjny urządzeń.

Fot. Krzysztof Wajsler

 

Lokomotywa 6Dh-1 ( zwana Alf ) przeznaczona jest do prowadzenia średnich i lekkich pociągów towarowych oraz prac manewrowych. Alf jest zmodernizowaną wersja lokomotywy manewrowej SM42. W trakcie przebudowy obniżono środek ciężkości oraz znacznie poprawiono widoczność pola pracy z kabiny. Zastosowano system zdalnego monitoringu aktualnego stanu dopasowany do potrzeb klienta + GPS.  Zwiększono komfort pracy maszynisty - wyposażono kabinę w lodówkę i klimatyzację.

Fot. Krzysztof Wajsler

 

Zastosowano także system zdalnego sterowania i tempomat. Zamontowano system antypoślizgowy i automatyczny sprzęg. Po modernizacji pojazdy mają maksymalny nacisk na oś zestawu kołowego 17,5 t, prędkość konstrukcyjną 90 km/h, siłę pociągową przy rozruchu min. 215 kN, a przy prędkości ciągłej 115 kN. Konstrukcja pojazdów jest dostosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych. Jak informuje producent - Tabor Dębica, lokomotywy 6Dh1 Alf cechuje znacznie niższe zużycie paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

Fot. Krzysztof Wajsler

 

Zakup trzech lokomotyw manewrowych jest dofinansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka podpisała w 2018 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 89,4 mln zł. Oprócz dostawy lokomotyw manewrowych projekt unijny PCC Intermodal obejmuje także zakup wagonów platform do przewozu kontenerów, reachstackerów i lokomotyw elektrycznych.

Fot. Krzysztof Wajsler