Szersze wejście do Portu Gdynia

Szersze wejście do Portu Gdynia

16 czerwca 2021 | Źródło: Port Gdynia S.A.
PODZIEL SIĘ

Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia stanowi kolejny z etapów i elementów największego zadania inwestycyjnego Przebudowa Akwenów Wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m. Prace na Ostrodze  polegały na poszerzeniu Wejścia Pilotowego z istniejącej szerokości ok. 102.0 m, do szerokości min. 140.0 m i uzyskaniu głębokości technicznej -16.0 m.

Fot. Tadeusz Urbaniak / Port Gdynia

Kluczowym i najistotniejszym celem tego zadania było umożliwienie zawijania statków do gdyńskiego portu o parametrach Baltimax (czyli m.in. tankowce i kontenerowce, które będą w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie)  oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Wykonane prace umożliwiły bezpieczne wejście do Portu jednostek o dł. ca 400m i szerokości ca 56m. Wejście do gdyńskiego poszerzone zostało o 40 m, co usprawni proces wprowadzania i obracania się statków.  Prace wykonała Korporacja Budowlana Doraco.

Wykonano konstrukcję nowej Ostrogi z palościanki kombinowanej z palami nośnymi o znacznej średnicy wynoszącej do 1420mm i dł. do 27,5m, wypełnionej profilami ścianki szczelnej. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię betonową oraz zamontowano niezbędne wyposażenie hydrotechniczne. Częścią prac w inwestycji było wykonanie wygaszacza falowania, w technologii odwracacza strug połączonego z narzutem kamiennym.

Zrealizowanie tej inwestycji zwiększy możliwości przeładunkowe portu oraz jego konkurencyjność w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T. Port Gdynia jest jednym z czterech polskich portów, mających status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycja została realizowana w Awanporcie i Kanale Portowym.

Fot. Tadeusz Urbaniak / Port Gdynia

Port Gdynia jest jednym z zaledwie dwóch portów na świecie korzystającym z systemu RTK do celów nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA. Najdłuższy kontenerowiec jaki kiedykolwiek zawinął do Portu Gdynia - mv „Charlotte Maersk” mierzył prawie 347 m długości i 42,8 m szerokości. Jednostka weszła do portu i precyzyjnie zacumowała dzięki systemowi pilotowemu OneBoxRTK, który jest najbezpieczniejszym tego rodzaju narzędziem wykorzystującym najnowocześniejszą technologię pozycjonowania i naprowadzania statków na świecie.

„Dostosowujemy jakość infrastruktury do rosnących oczekiwań rynku. Poprzez inwestycje poprawia się pozycja konkurencyjna portu w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki realizowanym inwestycjom wzmacniamy rolę Polski w transeuropejskiej sieci transportowej.” - Jacek Sadaj, wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał znaczące dofinansowanie dla inwestycji pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00 w kwocie 65 532 830,00 zł

Całkowita wartość robót przy przebudowie Ostrogi Północnej wyniosła  16 mln zł, a czas realizacji robót inwestycji wynosił 14 miesięcy.

Firmy kooperujące z Portem Gdynia dostrzegają jego potencjał, co przekłada się na inwestycje w infrastrukturę. W ostatnim czasie Baza Paliw w gdyńskim Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki - każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m³.

Dzięki komplementarnym inwestycjom prowadzonym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz PERN - Port Gdynia stał się istotną lokalizacją na tym rynku w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, a Baza Paliw na zapleczu Portu stale umacnia swoja pozycję największego, niezależnego morskiego hub’u paliwowego w tym regionie.

Inwestycje realizowane w Porcie Gdynia wpisują się w dynamiczny rozwój rynku przewozów intermodalnych. Inwestycje w kolej doskonale wpisują się w strategię Green Port - jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek zmniejszając emisyjność transportu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów w porcie obsługiwana będzie koleją. Temu służy m.in. inwestycja PKP PLK na kwotę 1,53 mld, która zwiększy przepustowość połączeń kolejowych, skróci czas obsługi ładunków oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych towarów.

Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych z przychodów Spółki, jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija w przededniu 100-lecia powstania. Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym na południowym Bałtyku, służą temu inwestycje zarówno wewnątrz portu realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., a także inwestycje komplementarne. Jedną z kluczowych inwestycji poprawiających dostęp do Portu jest realizowana przez Urząd Morski w Gdyni projekt pogłębiania głównego toru podejściowego o wartości 77 100 000,00 PLN.

Po rekordowym roku 2020, Port Gdynia zakończył pierwsze pięć miesięcy 2021 r. ze wzrostem na poziomie 8,2%. Odnotowaliśmy utrzymujący się wzrost przeładunków, po rekordowym podsumowaniu roku 2020, kiedy gdyńskie terminale zakończyły na plusie trudny rok, ze wzrostem 2,9% r/r.

Szczególnie należy dostrzec dynamikę wzrostu w okresie styczeń-maj 2021 w skonteneryzowanych ładunków na poziomie 12,6% oraz paliw płynnych o wzroście 80,2% , w porównaniu z tym samym okresem z 2020 roku.