Sochaczewska Stacja Muzeum zakupiła lokomotywy po Mławskiej Kolei Dojazdowej

Sochaczewska Stacja Muzeum zakupiła lokomotywy po Mławskiej Kolei Dojazdowej

21 czerwca 2021 | Źródło: Stacja Muzeum / pl.wikipedia.org
PODZIEL SIĘ

W wyniku ogłoszonego 14 kwietnia br. przez Gminę Krasne przetargu na sprzedaż taboru po dawnej Mławskiej Kolei Dojazdowej, nasze muzeum wzbogaciło się o dwie rumuńskie lokomotywy spalinowe: Lxd2-293 (prod. 1971) z Przasnysza i Lxd2-243 (prod. 1985) z Krasnego.

 

Fot. Stacja Muzeum Sochaczew

Transport obu lokomotyw do Sochaczewa odbył się w dniach 17-18 czerwca. Lokomotywy przejdą teraz inspekcję pod kątem mechanicznym, po której zapadnie decyzja o ich dalszym przeznaczeniu.

Fot. Stacja Muzeum Sochaczew

Mławska Kolej Dojazdowa w pełni uruchomiona 30 lipca 1915 roku, zbudowana została w rekordowym tempie kilku tygodni. Jest jedyną istniejącą koleją wąskotorową na północnym Mazowszu (po rozebraniu Nasielskiej Kolei Dojazdowej).

W drugiej połowie XIX wieku powstał pierwszy odcinek kolejki na potrzeby majątku Krasne. Ludwik Krasiński, wprowadzając uprawę buraków cukrowych, wybudował cukrownię w Krasińcu koło Krasnego, w związku z czym zaczął dofinansowywać rozwój kolejki.

W czasie I wojny światowej po wycofywaniu się Rosjan na wschód, Niemcy wytyczyli 7 lipca 1915 roku trasę Mława - Przasnysz, a 30 lipca linia była już gotowa. W momencie przesuwania się wojsk niemieckich na wschód powstała potrzeba wydłużenia linii na potrzeby armii niemieckiej, tak więc już 8 sierpnia 1915 roku linię połączono z Młodzianowem, a do 1918 roku wydłużono przez Maków Mazowiecki, Różan do wsi Pasieki, łącząc ją tym samym z linią normalnotorową.

Fot. Stacja Muzeum Sochaczew

 

W latach 20. połączona została z "Węzłem Ciechanowskim". Ruch osobowy na kolejce zaistniał w roku 1946. Początkowo rozstaw torów wynosił 600 mm, około roku 1960 linie przerobiono na 750 mm. Zamknięcie dla ruchu osobowego kolejki miało miejsce około 1985 roku. Odcinki z Ciechanowa do Krasnego i Gruduska zamknięto dla ruchu 2 maja 1986 roku. Niedługo później rozpoczęła się ich rozbiórka. Linia kolejki biegnie z Mławy na trasie Grudusk - Przasnysz - Krasne do Makowa Mazowieckiego. Jej długość wynosi 74 km. Do 2001 roku operatorem kolejki było PKP.  Potem operatorem Mławskiej KD została  Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, sekcja Mławskiej Kolei Dojazdowej.

 

Fot. Stacja Muzeum Sochaczew

 

Obecnie, od 2017 roku MKD jest nieczynna. Z roku na rok stan infrastruktury i taboru ulega degradacji.

W kwietniu tego roku Gmina Krasne, będąca właścicielem części taboru Mławskiej Kolei Dojazdowej ogłosiła przetarg, w którym zaoferowała na sprzedaż tabor rozlokowany na terenie Przasnysza, Krasnego, Makowa Mazowieckiego i Mławy.

W ten sposób samorządowcy chcą pozyskać  środki finansowe na odrestaurowanie pozostałego parku taborowego i w przyszłości ewentualne przywrócenie do życia historycznej Mławskiej Kolei Dojazdowej.