Modernizacja infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu zgodna z harmonogramem

Modernizacja infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu zgodna z harmonogramem

24 czerwca 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Efektywniejszy i bezpieczniejszy przewóz koleją większej ilości ładunków do portów w Świnoujściu i Szczecinie zapewni inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Projekt wart około 1,5 mld zł jest współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Już ułożono ponad 40  km nowych torów i zamontowano 132 rozjazdy. Prace nie ograniczają kolejowej obsługi portów.

Pociągi towarowe na torach w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik / PKP PLK

Przebudowa torów do portów w Szczecinie i Świnoujściu przebiega zgodnie z harmonogramem Prace są prowadzone etapowo, aby zapewnić dojazd pociągów do nabrzeży.

Inwestycja pozwoli na kursowanie dłuższych i cięższych składów. Pojadą 750-metrowe pociągi o  obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej.  Zgodnie z szacunkami, czas przeładunków w portach skróci się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Świnoujściu i Szczecinie. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co sprzyja wzrostowi konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych i zwiększy potencjał portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Źródło: PKP PLK

- Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Świnoujściu, na towarowej stacji, zakończono już niemal 1/3 wszystkich prac. Ułożono ok. 9 km nowych torów, zabudowano 34 rozjazdy ważne elementy linii, umożliwiające pociągom zmianę toru. Przebudowywana jest infrastruktura kolejowa w porcie. Między Lubiewem a Warnowem, przed ułożeniem nowych torów, wzmacniany jest grunt, a między Świnoujściem a Lubiewem (Międzyzdrojami) wykonawca przygotowuje się do montażu nowej sieci trakcyjnej i rozjazdów. Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Dzięki temu zwiększy się przepustowość - ok. 5 km odcinkiem pojedzie więcej pociągów, co umożliwi lepszą ofertę przewozową. Przebudowywana jest również infrastruktura kolejowa w rejonie portu Świnoujście (zarządzana przez ZMPSiŚ SA).

Nowy peron na stacji w Świnoujściu. Fot. Robert Stachnik / PKP PLK

Dzięki inwestycji portowej podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei z nowego peronu Świnoujście Warszów. Przewidziano na nim wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Osoby mające trudności z poruszaniem się skorzystają z pochylni.

Na stacji Szczecin Port Centralny prace przekroczyły już półmetek. Wykonawca ułożył blisko 37 km nowych torów i zamontował 98 rozjazdów. Przygotowywany jest grunt pod budowę kolejnych 24 km torów i 79 rozjazdów. Z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu wzmacniane jest podłoże powstaje odwodnienie, montowane są konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Wraz z nowoczesnymi urządzeniami sterowania zapewni to sprawne i bezpieczne przewozy.

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warty jest ok. 1,5 mld zł (netto), przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w wysokości ok. 500 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują inwestycje do połowy 2022 r.

Liczby inwestycji:

  • 96 km nowych torów (61 km w Szczecinie i 35 km w Świnoujściu)
  • 285 rozjazdów (177 w Szczecinie i 108 w Świnoujściu)
  • 84 km nowej sieci trakcyjnej (ok. 50 km w Szczecinie i 34 km w Świnoujściu)
  • 24 przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe (12 w Szczecinie i 10 w Świnoujściu)

 

Od redakcji

Kolejowa infrastruktura portowa w Szczecinie i Świnoujściu niebawem będzie zmodernizowana. I chwała PKP PLK za realizację tego projektu. Pozostaje  jedna ważna kwestia  - udrożnienie torów prowadzących z zaplecza gospodarczego portów, głównie z południa Polski. Coż z tego, że sprawniejsza będzie obsługa kolei w portach, skoro stan i przepustować linii kolejowych prowadzących z głebi kraju do portów Pomorza Zachodniego przedstawia ciągle wiele do zyczenia.