Pociągi spółek przewozowych Grupy PKP w 20-lecie działalności z okolicznościowymi okleinami.

Pociągi spółek przewozowych Grupy PKP w 20-lecie działalności z okolicznościowymi okleinami.

28 czerwca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółki przewozowe wchodzące w skład GRUPY PKP powstałe w roku 2001, obchodzące w związku z tym w 2021 roku dwudziestolecie działalności oznaczają swoje pojazdy okolicznościowymi okleinami. W poprzednim tygodniu prezentowaliśmy "złotą lokomotywę" PKP Cargo, dzisiaj pokazujemy kolejne zdobycze zdjęciowe Adriana Drozda i Artura Koniecznego.

Elektryczny zespół trakcyjny Dart - PKP Intercity. Fot. Adrian Drozd

Grupa PKP – grupa kapitałowa powstała w 2001 na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 146).

Lokomotywa PKP Linii Hutniczje Szerokotorowej na czele składu intermodalnego. Fot. Artur Konieczny

Jednostką dominującą w grupie i posiadającą udziały we wszystkich spółkach holdingu jest spółka Skarbu Państwa PKP S.A. W skład grupy wchodzi spółka PKP S.A. oraz kolejowe spółki przewozowe, spółki zarządzające infrastrukturą kolejową, a także inne podmioty prawa handlowego, świadczące usługi poza rynkiem kolejowym.

"Złota lokomotywa" PKP Cargo. Fot. PKP Cargo

Grupa PKP jest jednym z największych polskich pracodawców i czwartą co do wielkości europejską grupą skupiającą spółki kolejowe. Grupa PKP jest reprezentowana we wszystkich międzynarodowych organizacjach kolejowych.

Elektryczny zespół trakcyjny  Dart - PKP Intercity. Fot. Adrian Drozd