Zmiany w CTL Logistics. Andrzej Pawłowski i Przemysław Palonka nie są już członkami zarządu.

Zmiany w CTL Logistics. Andrzej Pawłowski i Przemysław Palonka nie są już członkami zarządu.

01 lipca 2021 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

30 czerwca, Rada Nadzorcza CTL Logistics dokonała zmian w Zarządzie Spółki CTL Logistics. Decyzją Rady obowiązki dotychczasowego Członka Zarządu ds. Operacji, Andrzeja Pawłowskiego oraz Przemysława Palonki, Członka Zarządu ds. Handlu i Rozwoju przejmą odpowiednio: zarządzający obecnie CTL Północ – Paweł Stawarz, oraz zarządzający CTL Logistics Gmbh – Krzysztof Pietrzyk. Całościowy nadzór nad funkcjonowaniem Grupy sprawuje niezmiennie jako Prezes Zarządu CTL Logistics Grzegorz Bogacki, natomiast za politykę finansową odpowiedna nadal Marek Tymkiewicz

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Powstała unia personalna zarządów Spółek kolejowych Grupy CTL Logistics ma przyczynić się do zwiększenia efektywności ekonomicznej działań biznesowych, optymalizacji i maksymalizacji wykorzystania potencjału infrastrukturalnego i geograficznego. Kompatybilność obszarów biznesowych oraz ich wzajemna zależność stanowić będzie klucz do wypracowania konkurencyjności kosztowej i sprostaniu wymogom stale zmieniającego się rynku.

Krzysztof Pietrzyk wraz z Pawłem Stawarzem pracują w Grupie CTL Logistics od ponad 3 lat. W okresie tym odpowiadali za przygotowanie i wdrożenie strategii przebudowy kluczowych dla rozwoju Grupy CTL Logistics Spółek kolejowych CTL Logistics Gmbh i CTL Północ. Wspólne zarządzanie spółkami kolejowymi połączone z konsolidacją zespołów sprzedażowych i operacyjnych zapewni bardziej efektywne działanie Grupy i umocnienie jej pozycji rynkowej, w szczególności w kluczowych dla przyszłości projektach crossborderowych i first/last mile.

Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics: CTL Logistics Gmbh oraz CTL Północ mają strategiczne znaczenie dla naszej Grupy i dla realizacji strategicznych celów jakie przed Zarządem CTL Logistics stawia właściciel. Naszym zadaniem jest iść w kierunku transformacji Grupy w międzynarodowy koncern logistyczny który będzie w sposób efektywny operował na najbardziej atrakcyjnych ale i wymagających rynkach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonaliśmy konsolidacji większości funkcji wsparcia, wdrożyliśmy szereg projektów rozwojowych w tym najbardziej zaawansowany technologicznie system informatyczny logistyki kolejowej w Polsce do czego w istotny sposób przyczynili się Andrzej Pawłowski i Przemysław Palonka. Dziękuję obu za lata współpracy i wspólne przygotowanie podwalin do wspomnianej transformacji dodaje Grzegorz Bogacki.

Zarząd CTL Logistics od 1 lipca 2021 pracuje w następującym składzie:

  • Grzegorz Bogacki – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Pietrzyk – Członek Zarządu ds. Handlu i Rozwoju 
  • Paweł Stawarz – Członek Zarządu ds. Operacji
  • Marek Tymkiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych