Wielkopolscy miłośnicy kolei w Jarocinie rozpoczęli realizację zadania "Historia Koleją się toczy"

Wielkopolscy miłośnicy kolei w Jarocinie rozpoczęli realizację zadania "Historia Koleją się toczy"

08 lipca 2021 | Źródło: Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej
PODZIEL SIĘ

Paweł Szymendera, Prezes Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej a zarazem  Dyrektor Muzeum Parowozownia Jarocin poinformował redakcję Kuriera Kolejowego, iż Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej rozpoczęło realizację zadania pn. „Historia koleją się toczy”, które polega na doposażeniu warsztatu konserwatorskiego w Muzeum Parowozownia Jarocin i odrestaurowaniu trzech zabytkowych pojazdów.

Fot. Towarzystwo Kolei Wielkopolskich

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotą 42000 zł, Powiat Jarociński kwotą 8000 zł oraz Gminę Jarocin kwotą 10000 zł.

Przekazane fundusze przeznaczone zostaną na zakup materiałów do renowacji, narzędzi oraz profesjonalnych urządzeń wraz z wyposażeniem do strumieniowo-ściernego oczyszczania powierzchni taboru, które sfinansowane zostały z ministerialnego programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Fot. Towarzystwo Kolei Wielkopolskich

 

Realizacja zadania wpłynie na przyspieszenie procesu renowacji zgromadzonych w muzeum eksponatów oraz wydłuży okres utrzymania się efektu wykonanych prac konserwatorskich.

Prowadzone działania relacjonowane będą na profilu facebook i kanale YouTube stowarzyszenia, a także stronie internetowej www.parowozownia-jarocin.pl

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zajmuje się ratowaniem i ochroną dziedzictwa kolejowego oraz popularyzacją historii kolejnictwa. Głównym projektem realizowanym przez TKW jest stworzone przez stowarzyszenie Muzeum Parowozownia Jarocin. Placówka funkcjonuje na zdegradowanej infrastrukturze kolejowej, która jest rewitalizowana zgodnie z przyjętym przez TKW wieloletnim planem rozwoju muzeum. Równolegle prowadzone są renowacje zgromadzonych eksponatów, które trafiają do jarocińskiej parowozowni w złym stanie technicznym. Renowacje są okazją do organizacji ogólnodostępnych warsztatów konserwatorskich, których zajęcia instruktażowe służą m.in. przetrwaniu dawnego rzemiosła kolejarskiego. Postęp realizowanych prac uzależniony jest od możliwości finansowych stowarzyszenia.

Popularyzacja idei ratowania dziedzictwa narodowego i historii kolejnictwa realizowana jest poprzez działalność wystawienniczą, organizację zajęć lekcyjnych dla szkół i imprez ogólnodostępnych w muzeum tj. drzwi otwartych, Festynu Kolejowego (który jest sztandarową imprezą o zasięgu ogólnopolskim), Dnia Kolejarza, stacjonarnych i mobilnych wystaw związanych z wydarzeniami historycznymi, przejazdy pociągów retro.

Dzięki współpracy z innymi organizacjami non profit i spółkami kolejowymi, na czas organizowanych wydarzeń kulturalnych, udaje się sprowadzać do jarocińskiej parowozowni m.in. zabytkowe i współczesne pojazdy kolejowe, zabytki motoryzacji, makiety kolejowe, kolejkę parkową i wojskowe grupy rekonstrukcji historycznej.

W muzeum odbywają się również spektakle teatralne, koncerty i sesje zdjęciowe.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Stacja Łódź Kaliska zmienia się dla podróżnych kolei aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej. Stacja Łódź Kaliska zmienia się dla podróżnych kolei aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej.
Następny artykuł Konin stanie się pierwszym miastem w Polsce z autobusem wodorowym! Konin stanie się pierwszym miastem w Polsce z autobusem wodorowym!