Fundacja Era Parowozów przywróciła do służby wagon pasażerski typu 120A

Fundacja Era Parowozów przywróciła do służby wagon pasażerski typu 120A

09 lipca 2021 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Fundacja Era Parowozów informuje po trwającym dwa lata remoncie przywróciła do służby bezprzedziałowy wagon typu 120A, zbudowany w Pafawag-u we Wrocławiu w 1973 roku. Niegdyś bardzo popularny typ wagonu, do dzisiaj, w oryginalnym wyglądzie i wyposażeniu jest jedynym czynnym w Polsce.

Fot. Maciej Panasiewicz

Fundacja Era Parowozów zakupiła ten wagon dwa lata temu. Natychmiast rozpoczęto jego remont. Pojazd był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego wymiany wymagało poszycie zewnętrzne, podłoga stalowa i drewniana wagonu, instalacja ogrzewania parowego, instalacja pneumatyczna. Ponadto gruntownej naprawie poddano układ biegowy, zderzaki, cięgna, instalację wodną, elektryczną. 

Fot. Maciej Panasiewicz

 

Wymieniono wszystkie uszczelki okien i drzwi. Naprawiono wyposażenie wnętrza. Wagon polakierowano wysokiej jakości produktami, w kolorystyce zgodnej z realiami historycznymi.  Wszystkie prace Fundacja wykonała z własnych środków w ramach Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego. Środki pozyskiwano ze sprzedaży pamiątek kolejowych, innej działalności gospodarczej Fundacji, darowizn od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom!

Fot. Maciej Panasiewicz

 

Obecnie, po remoncie wagon będzie udostępniany do obsługi pociągów retro jako świadectwo rozwoju technicznej myśli kolejowej w Polsce. Mimo iż wagon wydaje się być współczesny jest już unikatem, a jego odbudowa przez Fundację pozwoli na dalszą długoletnią pracę pojazdu.

Fot. Maciej Panasiewicz

 

Fundacja Era Parowozów jest dumna, że po 16 latach działalności pozyskała, wyremontowała i udostępniła do użytkowania swój pierwszy pojazd kolejowy. W planach jest rozpoczęcie renowacji historycznej salonki, który będzie służyć jako mobline biuro Fundacji oraz mobilny sklep z pamiątkami podczas imprez o tematyce kolejowej. Serdecznie zachęcamy do dalszego wspierania naszych działań.
Wszystkie informacje o działaniach Fundacji zamieszczane są na jej stronie internetowej www.eraparowozow.org.pl oraz na fanpage’u  https://www.facebook.com/FundacjaEraParowozow

Więcej szczegółów technicznych na temat wagonów typu 120A zawartych jest w materiale na stronie: https://eraparowozow.org.pl/portret-wagonu-pasazerskiego-2-klasy-typu-120a/

Fot. Maciej Panasiewicz

 

Fundacja Era Parowozów została powołana z inicjatywy PKP CARGO S.A. w 2005 roku. PKP CARGO S.A. posiadało wówczas w swoich strukturach Skanseny w Chabówce, Kościerzynie i Wolsztynie. Celem Fundatora było utworzenie podmiotu, który zajmie się aktywnym wspieraniem działalności nie tylko Skansenów, ale także innych działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kolejowego w Polsce, tym bardziej, że w tamtych czasach wiele jednostek taborowych lokomotyw i wagonów ulegało degradacji i były masowo kasowane przez przewoźników kolejowych. Oczywistym stało się konieczne zainteresowanie władz kolejowych, ale również Ministerstwa Infrastruktury tą tematyką i podjęcie pilnych, niezbędnych działań w celu ratowania ostatnich zachowanych egzemplarzy poszczególnych typów i serii pojazdów kolejowych.

Fundacja również wykazywała się inicjatywami w zakresie remontu nieczynnych parowozów w Skansenie w Chabówce oraz Parowozowni Wolsztyn. Czynnie uczestniczy w organizacji różnych imprez popularyzujących historię i dziedzictwo polskiej, kolejowej myśli technicznej. W 2016 roku zorganizowała konferencję dotycząca problemów i perspektyw muzealnictwa kolejowego w Polsce. Brała również udział w pracach Senackiej Komisji Infrastruktury nad nowelizacją prawa w zakresie umożliwienia i ułatwienia działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem zabytków kolejnictwa i popularyzowaniem tej dziedziny historii naszego kraju.
Organizuje ogólnodostępne przejazdy pociągami retro przy okazji takich imprez jak Parada Parowozów w Wolsztynie, czy Parowozjada w Chabówce.