Dewastacja lokomotywy Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przez małoletnich wandali

Dewastacja lokomotywy Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej przez małoletnich wandali

12 lipca 2021 | Źródło: Koszalińska Kolej Wąskotorowa
PODZIEL SIĘ

W dniach 9 i 10 lipca 2021 r. doszło do dewastacji jednej z lokomotyw pozostających w dyspozycji Towarzystwa na stacji Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (KKW). 10 lipca zostało zatrzymanych dwóch sprawców na gorącym uczynku, okazali się nimi dwaj chłopcy z Koszalina w wieku 8 lat, którzy rozbili między innymi 7 szyb w lokomotywie stacjonującej na terenie KKW. Straty wyniosły blisko 18 tys. zł.

Fot. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

Szybko okazało się, że sprawcy są także odpowiedzialni za układanie kamieni na szynach na stacji kolei normalnotorowej w Koszalinie, co mogło stanowić bezpośrednie zagrożenie dla kursujących tu pociągów. Na wniosek Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na miejsce została wezwana Straż Ochrony Kolei, która przekazała sprawców policji.

Fot. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

Zarząd Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej zwraca uwagę, że teren stacji kolei wąskotorowej oraz lokomotywowni jest stale monitorowany za pośrednictwem 16 kamer, ewentualni wandale nie mogą więc liczyć na bezkarność, tym bardziej że wszelkie akty wandalizmu i kradzieży są bezwzględnie zgłaszane policji a TKKW - zgodnie z prawem - będzie egzekwować zadośćuczynienie za wyrządzone szkody. Sprawa dwóch zatrzymanych chłopców trafi do sądu dla nieletnich.

Fot. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej od 15 lat odbudowuje  zabytkową kolej wąskotorową, ostatnią zachowaną w naszym regionie. W tym czasie wykonano wiele prac oraz  zainwestowano znaczne kwoty w renowację taboru oraz infrastruktury. Nie można pozwolić, aby efekty pracy społeczników były dewastowane przez  osoby postronne, tym bardziej, że teren kolejowy nie jest odpowiednim miejscem do przebywania dla osób nieletnich.