Cichy bohater logistyki obchodzi urodziny - oryginalna europaleta ma 60 lat!

Cichy bohater logistyki obchodzi urodziny - oryginalna europaleta ma 60 lat!

12 lipca 2021 | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rok 1961 był ważny z kilku powodów. Dzięki Jurijowi Gagarinowi po raz pierwszy wyruszyliśmy w kosmos, w Niemczech zbudowano mur berliński, a we Francji pojawiła się oryginalna europaleta (EUR-paleta). Od tego czasu nasze życie uległo znacznym zmianom. Podróże kosmiczne rozwinęły się jeszcze bardziej, a mur berliński ponownie zniknął. Jedynie europaleta przez lata pozostała niezmienna w swojej bryle i wyglądzie. Ze swoimi charakterystycznymi wymiarami 800 mm x 1.200 mm x 144 mm jest to jeden z cichych bohaterów logistyki.

Fot. UIC

Wprowadzenie europalety w 1961 roku w coraz większym stopniu rewolucjonizowało logistykę w całej Europie i poza nią. Już samo zastosowanie palet skróciło o połowę czas potrzebny do załadunku wagonów kolejowych. Świat logistyki opiera się na wymiarach - od wymiarów przestrzeni magazynowej, poprzez systemy transportowe, aż do przestrzeni magazynowej w samochodach ciężarowych i dostawczych. Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się, od samego początku powstał również międzynarodowy system wymiany. Dzięki temu europaleta szybko zyskała popularność. Dziś na całym świecie używa się 600 milionów europalet.

Możliwość ponownego użycia i wymiany EURo-palet sprawia, że są one zrównoważonymi nośnikami ładunków. Ponadto są one wykonane przede wszystkim z odnawialnego surowca, jakim jest drewno. W zależności od zastosowania, jedna europaleta może być użyta średnio sześć do siedmiu razy, zanim zostanie naprawiona i ponownie użyta. Symbol "EUR" na palecie jest gwarancją jej wymienialności.

Istotnym czynnikiem decydującym o triumfie europalety jest ścisła kontrola jakości. Europalety mogą być produkowane i naprawiane tylko przez autoryzowane firmy. Zastosowanie odpowiedniego gatunku drewna o odpowiedniej maksymalnej wilgotności decyduje o trwałości i nośności max. 1.500 kg.

11 desek, 9 klocków i 78 gwoździ to stałe elementy jednej europalety.

Kontrola jakości produkcji i napraw przeprowadzana jest przez Międzynarodowy Związek Kolejowy (UIC). Tylko palety, które są oznaczone charakterystycznym symbolem "EUR", odpowiadają wymogom jakościowym. UIC (która w 2022 roku będzie obchodzić swoje 100-lecie) będzie nadal niezawodnie przeprowadzać standaryzację palet EUR oraz wydawanie licencji i zapewnianie jakości poprzez przedsiębiorstwa kolejowe będące członkami UIC.  Prawa do znaku towarowego EUR-paleta należą od 1961 roku do ÖBB Rail Cargo Austria.

UIC jest światową organizacją zajmującą się promocją transportu kolejowego na poziomie globalnym oraz wspólnym rozwojem systemu kolejowego. Zrzesza około 200 członków na wszystkich 5 kontynentach, wśród których są operatorzy kolejowi, zarządcy infrastruktury, dostawcy usług kolejowych itp. UIC utrzymuje ścisłą współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w dziedzinie transportu kolejowego na całym świecie, w tym z producentami, stowarzyszeniami kolejowymi, władzami publicznymi i zainteresowanymi stronami w innych dziedzinach i sektorach, których doświadczenia mogą być korzystne dla rozwoju kolei. Do głównych zadań UIC należy zrozumienie potrzeb biznesowych społeczności kolejowej, opracowywanie programów innowacji w celu znalezienia rozwiązań dla tych potrzeb oraz przygotowywanie i publikowanie serii dokumentów zwanych IRS, które ułatwiają wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.


Palety drewniane są wykorzystywane do przewozu towarów i stanowią część opakowania towarów przewożonych wszystkimi rodzajami transportu, a w szczególności koleją. Od 1961 roku przepisy i wymagania zawarte w serii 435 Ulotek UIC stanowią podstawę do produkcji i naprawy palet. Określają one również wymagania dotyczące licencjonowania palet, kontroli i systemów jakości.


Aby zapewnić ogólną funkcjonalność produkcji i naprawy palet oraz poprawić ich zamienność, grupa robocza UIC jest zobowiązana do:

  • Oferowania produktu o tej samej, wysokiej jakości nowym i obecnym użytkownikom w otwartej, wymiennej puli palet.
  • Rewizję i aktualizację serii UIC Leaflet 435 zgodnie z prawodawstwem europejskim
  • Klasyfikacja istniejącej jakości palet zgodnie ze specyfikacją handlową i przemysłową
  • Utrzymanie zasad, a w szczególności systemu jakości palet UIC/EUR
  • proponowanie innowacyjnych systemów kontroli
  • ochrona znaku towarowego "UIC + EUR" umieszczonego na paletach z pomocą władz krajowych