PKP Intercity inwestuje w stację postojową w Szczecinie i planuje rozwój oferty dla Pomorza Zach.

PKP Intercity inwestuje w stację postojową w Szczecinie i planuje rozwój oferty dla Pomorza Zach.

14 lipca 2021 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

Ruszyły prace budowlane na należącej do PKP Intercity bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi, która zostanie gruntowanie rozbudowana. Realizacja inwestycji umożliwi obsługę większej liczby pociągów, co przełoży się na rozwój oferty połączeń przewoźnika do i ze Szczecina. Warta blisko 94 mln zł brutto inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym realizowanym w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

PKP Intercity inwestuje w stację postojową Szczecin Zaleskie Łęgi. Fot. PKP Intercity

Przedmiotem podpisanej z firmą Torpol umowy jest przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi 89,9 mln zł brutto.

Umowę wartą 3,6 mln zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego PKP Intercity podpisało z „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Kompleksowa inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne i stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania. Kontrakt obejmuje także dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia. Wykonana zostanie także część technologiczna myjni pociągów. Powstaną nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi. Projekt zakłada również budowę nowych torów i  rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną, a także sieci trakcyjnej nad torami. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

Rozbudowa stacji Szczecin Zaleskie Łęgi ma duże znaczenie dla PKP Intercity w obliczu realizowanego programu inwestycyjnego. W jego wyniku w ostatnich dwóch latach znacząco zwiększyła się liczba przejeżdżających przez Szczecin pociągów zestawionych ze zmodernizowanych wagonów, co podniosło standard podróżowania. Obsługa nowoczesnego taboru wymaga stworzenia wyspecjalizowanego zaplecza i stanowisk roboczych do jego obsługi.
Inauguracja inwestycji w stację postojową w Szczecinie. Fot. PKP Intercity.

Rozwój oferty dla Szczecina

Inwestycja w stację postojową w Szczecinie przygotowuje nas do rozwoju oferty dla Pomorza Zachodniego. Znaczenie tej lokalizacji będzie rosnąć wraz z postępem modernizacji linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury oraz sukcesywnym pojawianiem się na torach nowych i zmodernizowanych wagonów. W najbliższych latach siatka połączeń PKP Intercity będzie rozwijać się konsekwentnie, a Szczecin będzie jednym z ośrodków, które będą mieć do dyspozycji więcej połączeń - deklaruje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Po zakończeniu inwestycji w Szczecinie będziemy mogli odprawiać na tej stacji około 30 pociągów dziennie. Dziś ta liczba jest o połowę mniejsza. O ok. 30 procent zwiększy się także zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzialnych za realizację przewozów. Obecnie na stacji pracuje około 100 osób. Inwestycja pozwoli nie tylko na poprawę standardu obsługi pasażerów, lecz także zdecydowanie poprawi komfort i warunki pracy załogi, co dla zarządu spółki jest również bardzo ważne - mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

W opracowanej przez PKP Intercity strategii rozwoju oferty połączeń istotne będą możliwości stworzone przez realizowaną obecnie modernizację linii kolejowej łączącej Szczecin i Poznań. Dzięki podniesieniu dopuszczalnej prędkości na tym odcinku do 160 km/h czas podróży między miastami może skrócić się nawet o 50 minut. Zmodernizowana linia stworzy również możliwość rozwoju oferty połączeń ze Szczecina przez Poznań w kierunku południowej i południowo-wschodniej części Polski, m.in. do Wrocławia, Krakowa, Przemyśla i Lublina. Więcej pociągów planowanych jest także do obsługi trasy do Olsztyna przez Gdańsk.

Zakończenie rozbudowy stacji Szczecin Zaleskie Łęgi wpłynie także na rozwój oferty połączeń pomiędzy Szczecinem a Warszawą - czas przejazdu na tej trasie będzie krótszy i będzie obsługiwać ją więcej par pociągów, co zapewni lepsze możliwości dojazdu do stolicy.

Inwestycja w ramach projektu unijnego

Zadanie inwestycyjne jest uwzględnione w projekcie „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku zaplecza techniczne

Inwestycja w stacje postojową w Szczecinie to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki - „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Do 2030 roku PKP Intercity wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie  2,6 mld zł.

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje również 19 mld zł w nowoczesny tabor. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.