Portugalia zakupi łącznie 139 pociągów elektrycznych za kwotę 819 milionów Euro

Portugalia zakupi łącznie 139 pociągów elektrycznych za kwotę 819 milionów Euro

15 lipca 2021 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Mieszkalnictwa Portugali
PODZIEL SIĘ

Rząd Portugali wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zakup 117 elektrycznych pociągów. Pedro Nuno, Minister Infrastruktury i Mieszkalnictwa na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów stwierdził, iż jest to historyczny dzień dla kolei w Portugalii, gdyż będzie to największy zakup pociągów w całej historii CP - Comboios de Portugal (Kolei Portugalskich)

Pedro Nuno, Minister Infrastruktury i Mieszkalnictwa Fot. MIiM

Zakup obejmuje 62 pociągi dla przewozów miejskich, w tym:

  • 34 dla linii Cascais, które zastąpią obecne 29, które mają ponad 50 lat,
  • 16 jednostek do wzmocnienia pozostałych linii w lizbońskim obszarze metropolitalnym - Sintra, Azambuja i Sado,
  • 12 jednostek do wzmocnienia usług miejskich Porto

oraz 55 pociągów elektrycznych dla wszystkich linii regionalnych. Wartość tej inwestycji to łącznie około 819 milionów euro.

Oprócz tych 117 pojazdów są jeszcze 22 jednostki dla przewozów regionalnych, na które przetarg  został już ogłoszony i rozstrzygnięty na rzecz szwajcarskiego producenta - firmy Stadler, ale harmonogram finansowania nie został jeszcze ustalony.

Wizualizacja Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych firmy Stadler dla Kolei Portugalskich (CP).
Źródło: Stadler

 

W sumie jest to 139 nowych pociągów, których zakup ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu (na linii Cascais niektóre pociągi mają ponad 70 lat) i zaspokojenie bieżącego i przyszłego popytu, bo nawet jeśli pandemia zmniejszyła popyt, to w świadomości pozostała presja, która już zaistniała wcześniej w obu metropoliach, oraz prognozowany wzrost popytu w nadchodzących latach.

Minister stwierdził również, że tej dużej inwestycji towarzyszyć będzie odpowiednia strategia przemysłowa, tak by tak duża inwestycja zakupowa, miała pozytywne konsekwencje dla przemysłu krajowego. Z tego powodu specyfikacje przetargowe, zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, będą miały na celu znaczne zaangażowanie przemysłu portugalskiego w produkcję dostarczanych pociągów.

Rada Ministrów zezwoliła na utworzenie Centrum Kompetencji Kolejowych, które będzie się mieścić w Guifões, Matosinhos, w pobliżu zakładów Kolei Portugalskich.  Zostanie ona założona przez CP, IP, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Fundação da Universidade do Porto i Plataforma Ferroviária, w skład której wchodzą dziesiątki przedsiębiorstw sektora prywatnego z branży kolejowej.

Ośrodek ten będzie prowadził badania, innowacje i szkolenia w dziedzinie kolejnictwa, łącząc przedsiębiorstwa publiczne, akademickie i prywatne, dla stworzenia więzi  między nauką a jej zastosowaniem w przemyśle kolejowym, w sektorze, który rozwija się w całej Europie.

Zaangażowanie Europy w transformację ekologiczną sprzyja przeniesieniu transportu na tory i wszystkie kraje inwestują w infrastrukturę lub w zakup taboru kolejowego, a w najbliższych latach jest to sektor szybko rozwijający się. Rząd oczekuje, że Portugalia również będzie uczestniczyła w tym procesie.