Jacek Piechota i Janusz Piechociński zapraszają na IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT.

Jacek Piechota i Janusz Piechociński zapraszają na IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT.

21 lipca 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy / ENEIA
PODZIEL SIĘ

W dniach 18-19 sierpnia 2021 roku, po raz pierwszy w Warszawie, w Regent Warsaw Hotel, odbędzie się IX edycja Forum Transportu Intermodalnego  FRACHT 2021 - największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce.

Grafika: Łukasz Piechota

Tegoroczną edycję  Forum  Fracht wypełnią zagadnienia związane z aktualnymi i międzynarodowymi aspektami współpracy w dziedzinie transportu intermodalnego, dla  których wspólnym odniesieniem będzie światowa pandemia koronawirusa -  jej wpływ na funkcjonowanie transportu, jego konkurencyjność, wyzwania którym musi sprostać ale także wnioski które należy wyciągnąć na przyszłość

Organizatorami Forum FRACHT, analogicznie jak w 2020 roku są:  Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG)

Przedstawiane przez przedstawicieli branży na Forum Fracht w poprzednich latach apele o usuwanie barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce w znacznej mierze  odniosły skutek. Wielokrotnie zgłaszany problem braku efektywnego dostępu kolei do polskich portów morskich niebawem przestanie być już barierą. Trwa modernizacja infrastruktury dostępowej w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Pozostało jednak wiele kwestii, które w dobie (mnożących) rozwijających się połączeń i relacji, wzrastającej konkurencji i rywalizacji na rynku przewozowym, pojawiających się nowych rozwiązań technicznych i technologicznej muszą być dostrzeżone nie tylko przez operatorów ale także przez instytucje państwowe i samorządowe. W jakim stopniu na te pytania i  problemy  ma szansę odpowiedzieć Krajowy Program Odbudowy - to jeden z tematów dyskusji Forum Fracht.

Jacek Piechota Prezes Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) powiedział - Forum Transportu Intermodalnego Fracht na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń w obszarze transportu i logistyki. Polskie porty morskie mające ambicje stania się hubem na Morzu Bałtyckim dla krajów Europy  Środkowo - Wschodniej stają wobec dużych wyzwań związanych z oczekiwanym wzrostem przewozów  ładunków, zwłaszcza w obliczu rozwoju euro - azjatyckich korytarzy transportowych i powstawania nowych szlaków komunikacyjnych, takich jak (wspierany przez Polsko Ukraińską Izbę Gospodarczą) korytarz z ukraińskiego portu w Odesie  do polskiego portu w Gdańsku. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspiera ten ważny projekt doceniając jego międzynarodowe  znaczenie oraz uznając gospodarczy i tranzytowy potencjał Ukrainy - ważnego partnera ekonomicznego Polski. Polscy przedsiębiorcy branży TSL dążą do rozbudowy międzynarodowych węzłów przeładunkowych, granicznych, wewnątrz krajowych usprawniających połączenia polskich portów z sąsiednimi krajami. Forum jest platformą, która od lat spełnia oczekiwania przedsiębiorców i dynamizuje rozwój przewozów intermodalnych. 

Janusz Piechociński - Przewodniczący Rady Programowej IX edycji Frachtu powiedział - W tym roku także ze względu na miejsce obrad FRACHT 2021 w większym stopniu niż dotychczas chcemy pokazać zaplecze polskich i europejskich Portów, integracje rożnych dziedzin transportu, prześledzić wpływ pandemii na nowe powiązania transportowe i logistyczne, reakcję władz państwowych, ministerstw transportu, kolei narodowych i firm Sektora TSL. 2021 rok to także 30 lecie rozpadu ZSRR i powstania na wschód od Polski niepodległych Państw. Niektóre z nich weszły wraz z Polska do UE, inne znalazły się w Partnerstwie Wschodnim, Wspólnocie Niepodległych Państw czy Unii Celnej.  Polityczne uwarunkowania we wschodnim i południowych otoczeniu Polski i UE przełożyły się na nowe tendencje i możliwości konkurencji i współpracy z polskim Sektorem TSL. Warto wiec pokazać efekty 17+, Trójmorza , Wyszehradu. Pokazać kierunki ekspansji PKP, polskich portów i ofert Partnerów i konkurentów. 

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum. 

W tym roku po jednorocznej przerwie organizatorzy powracają do towarzyszącej Forum Gali Leaderów Transportu Intermodalnego (- uroczystej kolacji biznesowej), w trakcie której wręczone będą statuetki Leaderów Transportu Intermodalnego.

Zarówno obrady Forum jak i Gala Leaderów Transportu Intermodalnego będą miały miejsce w Regent Warsaw Hotel, Warszawa ul. Belwederska 23.

 Organizatorzy FORUM dążą do dalszego jego umiędzynarodowienia, czego dowodem jest rosnące zainteresowanie udziałem gości m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, a także z krajów Dalekiego Wschodu.

Konferencja będzie przebiegała zgodnie z regułami obowiązującymi w warunkach pandemii COVID-19.

Za działania promocyjne i marketingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi Forum odpowiedzialny jest Paweł Zbierzchowski

p.zbierzchowski@eneia.pl; tel.: +48 729 800 224

Program merytoryczny Forum obejmuje wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli Sejmu i Senatu, rządu, samorządów i placówek dyplomatycznych krajów leżących na ważnych euro-azjatyckich szlakach komunikacyjnych.

Rada Programowa Forum zaaprobowała tematykę paneli dyskusyjnych:

Panel  I : Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii koronawirusa.

 • Jakie działania podejmują porty aby nie tylko zapobiec spadkom przeładunków, ale wprost przeciwnie zwiększać ich wolumen?
 • Porty morskie a brexit, współpraca z partnerami logistycznymi Wielkiej Brytanii
 • Projekty inwestycyjne polskich portów morskich
 • Jak zaostrzyła się konkurencja między portami, kto wygrał kto przegrał?

Jakie nowe formy współpracy między portami Azji i Europy regionów w Europie

Panel  II

Nowe korytarze transportowe, nowe inicjatywy, na ile zagrożenia na ile szanse, czy można być wobec tych procesów obojętnym. 

 • Bałtyk i jego zaplecze – Morze Czarne, Adriatyk
 • rywalizacja na jedwabnych kolejowych szlakach
 • poszukiwania nowych korytarzy, korytarz transportowy Odesa - Gdańsk
 • poszukiwania nowych relacji, Chiny - Ukraina, Niemcy - Ukraina,
 • połączenia ze Skandynawią
 • nowe terminale logistyczne na nowych szlakach

Panel III 

„Potrzeba matką wynalazków”: Nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne i technologiczne w transporcie.

 • nowe technologie w transporcie
 • nowe wagony i lokomotywy wielosystemowe
 • informatyzacja węzłów kolejowych, terminali logistycznych i bocznic
 • automatyzacja, robotyzacja spedycji i logistyki
 • Nowe technologie znajdujące swoje zastosowanie w e-commerce
 • finansowanie wyzwań technologicznych stawianych przez rynek przewozów towarowych

Panel IV

Konkurencyjność Polski w korytarzach transportowych w przewozach intermodalnych i multimodalnych.

 • Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej (w tym porty, terminale lądowe oraz przejścia graniczne),
 • Rozwój zachęt do korzystania z transportu intermodalnego,
 • Większa ulga intermodalna za korzystanie z sieci PKP PLK.
 • Wyzwania dla spedycji, relacje z głównymi graczami dysponującymi ładunkami, nowe technologie, monitoring.

Szczegółowy projekt programu merytorycznego IX edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021 już wkrótce będzie dostępny na portalach współorganizatorów https://eneia.pl/ i https://edialog.media/

Zapraszamy do rejestracji w tym niezwykle interesująco zapowiadającym się wydarzeniu.