OLKOL w konsorcjum z Politechniką Wrocławską oraz firmą Sim Factor pozyskał dofinansowanie z NCBiR.

OLKOL w konsorcjum z Politechniką Wrocławską oraz firmą Sim Factor pozyskał dofinansowanie z NCBiR.

27 lipca 2021 | Źródło: Olkol Sp. z o.o.
PODZIEL SIĘ

26 lipca bieżącego roku NCBiR opublikował na swojej stronie oficjalną listę projektów  złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Ocenie według kryteriów zostało poddanych 175 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 23 lipca 2021 r. listą rankingową, 76 projektów zostało wybranych do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 607 952 175,05 PLN, a 99 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Widok na Zakład OLKOL Sp. z o.o. Fot. OLKOL

Wśród tych 76 projektów jest projekt zgłoszony przez konsorcjum w składzie OLKOL Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz Politechnika Wrocławska i Sim Factor Sp. z o.o. jako konsorcjanci pod nazwą „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu lokomotywa-otoczenie z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości”

  • Wartość projektu : 10 011 779,30 PLN
  • Kwota dofinansowania : 6 367 159,65 PLN
  • Czas trwania projektu : 27 miesięcy

Zadaniem projektu będzie przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania prototypu kompleksowych narzędzi wspierających pracowników firm zajmujących się serwisem taboru kolejowego. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie opracowane rozwiązanie dotyczące podejścia predykcyjnego pozwalającego w sposób proaktywny diagnozować stan lokomotywy i infrastruktury torowej w czasie rzeczywistym oraz zgłaszać działania zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu. Zbadane zostanie systemowe rozwiązanie monitorowania, rejestrowania i raportowania nieprawidłowego zachowania elementów składowych taboru, na podstawie automatycznej analizy online danych z czujników. Ciągłe monitorowanie stanu taboru odbywać się będzie w celu natychmiastowego wykrycia ewentualnych niepokojących objawów, charakteryzujących się odchyleniem od wzorca, które może wskazywać na zbliżają się awarię. Badane będą różne źródła danych, które umożliwiają wyodrębnienie wzorca błędu i przypisanie go do procesów eksploatacji taboru. Dodatkowo planuje się utworzenie „cyfrowego bliźniaka” na potrzeby doskonalenia procesów eksploatacji pojazdów oraz systemu ich utrzymania. Jako kolejny element wsparcia zostanie opracowany kompleksowy systemu narzędzi, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości, wspomagających pracę serwisantów taboru podczas usług realizowanych przez OLKOL oraz obniżających koszt przeszkolenia pracowników. Wszystkie systemy wsparcia pracowników zostaną zintegrowane w kompletne rozwiązanie wsparcia a w trakcie testów na taborze w warunkach operacyjnych określony zostanie wpływ wdrożenia rozwiązania na efektywność utrzymania taboru.

„Od samego początku mojej pracy w zarządzie uważam, że innowacje są niezbędne w każdej firmie, również w OLKOL-u. I chociaż wielu może uważać, ze w procesach serwisu lokomotyw starszych typów już niewiele można zmienić to właśnie ten projekt przeczy tym twierdzeniom. Bardzo się cieszę, że podobnego zdania byli specjaliści NCBiR-u, którzy walidowali naszą propozycję. Szczególnie mi miło, że udało się nam zaprosić do współpracy specjalistów z Politechniki Wrocławskiej i ze spółki Sim Factor, czyli największej firmy z sektora VR/AR specjalizującej się w zagadnieniach transportu kolejowego. Z jednej strony mamy znakomitą kadrę Politechniki Wrocławskiej a z drugiej strony ogromne zasoby praktyki i doświadczenia oraz znajomość „problemów życia codziennego” w największym, niezależnym zakładzie remontowo-utrzymaniowym taboru szynowego jakim jest OLKOL. Mam szczere przekonanie, że na bazie tego projektu uda się nam zbudować tutaj na Dolnym Śląsku swoiste centrum nowych technologii dla sektora utrzymania taboru kolejowego” - powiedział Bogusław Kowalski, Prezes Zarządu Olkol Sp. z o.o.

„Dla Sim Factor jest to czwarty projekt realizowany z Politechniką Wrcocławska i pierwszy z firma Olkol. Jesteśmy przekonani, że współpraca dwóch firm skoncentrowanych na rynku kolejowym oraz jednostki naukowej ukierunkowanej na transport przyniesie dobre efekty. Naszym zadaniem będzie wirtualizacja lokomotywy i jej podzespołów do postaci interaktywnych hologramów oraz dostarczenie narzędzi wspierających wykonywanie czynności obsługi serwisowej. Nowością będzie umiejscowienie wirtualnych modeli na prawdziwych podzespołach lokomotywy umożliwiając naprowadzenie użytkownika systemu na miejsce wymagające interwencji za pomocą wskazań wizualnych w goglach AR” - powiedział Michał Wierzbicki , Wiceprezes Zarządu Sim Factor Sp. z o.o.

„Trzon zespołu badawczego stanowić będą pracownicy Katedry Eksploatacji Systemów Technicznych. Posiadają oni długoletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania, modelowania i prognozowania eksploatacji rozległych systemów technicznych. Realizacja projektu badawczego jest przykładem wyjątkowej komplementarności między poszczególnymi konsorcjantami. Zespół badawczy reprezentujący Politechnikę Wrocławską będzie mógł pozyskiwać i stosować wiedzę teoretyczną do obiektów rzeczywistych, natomiast OLKOL i Sim Factor mogą rozwijać technologie, uzyskując innowacyjne rozwiązania w swojej działalności. Unikatowość projektu doprowadzi również do powstania na terenie Dolnego Śląska silnego partnerstwa między nauką a przemysłem dedykowanego innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie kolejnictwa.” - powiedział prof. Artur Kierzkowski, kierownik katedry realizującej projekt.

„Celem projektu jest opracowanie systemu wspierającego eksploatację pojazdów szynowych, zgodnego z koncepcją przemysłu 4.0. Głównym obszarem funkcjonalnym będzie system diagnostyczny oraz prognostyczny. Dzięki temu będzie możliwe wielokryterialne podejmowanie decyzji w zakresie dalszego procesu eksploatacji pojazdu szynowego. Natomiast technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwoli wykorzystać zbieraną wiedzę do szybszego i poprawniejszego przeprowadzania napraw pojazdów. Cieszę się, że jako Politechnika Wrocławska możemy współpracować z firmą OLKOL i SIM Factor przy realizacji tak ambitnych wyzwań. Jestem przekonany, że jednym z efektów tej współpracy będzie zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemu kolejowego” - powiedział dr inż. Franciszek Restel, kierownik zespołu naukowego.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł PKP PLK S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac na stacji Zawiercie PKP PLK S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac na stacji Zawiercie
Następny artykuł Bytomska nastawnia bramowa „Bt” wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego. Bytomska nastawnia bramowa „Bt” wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.