Za prawie 9 mln PLN PKP PLK wyremontują tory szeroki i normalny na stacji towarowej w Werchracie.

Za prawie 9 mln PLN PKP PLK wyremontują tory szeroki i normalny na stacji towarowej w Werchracie.

30 lipca 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Na stacji w Werchracie, na polsko-ukraińskim kolejowym przejściu granicznym  w województwie podkarpackim w powiecie lubaczowskim, przeładowywane są wagony z Ukrainy, przewożące materiały potrzebne między innymi do wyrobów ceramicznych, np. glinę i skalenie, ale także sól drogową i przemysłową oraz kruszywa.

Stacja Werchrata Fot. Krzysztof Dobrzański

Towary wjeżdżają po torze szerokim na linii 116 granica państwa – Kaplisze, a następnie są przekładane na tor normalny linii Munina – Hrebenne. Glina jedzie do Opoczna, a sól i kruszywa w różne części kraju. W zeszłym roku na stacji w Werchracie przeładowano 300 tysięcy ton towarów, średnio 15 wagonów na dobę. W drugim półroczu bieżącego roku deklarowane jest zwiększenie przeładunku o 1000 ton miesięcznie.

Stacja Werchrata  Fot. Krzysztof Dobrzański

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za blisko 9 milionów złotych na przebudowę dwóch torów: szerokiego oraz normalnego, o łącznej długości blisko 1,5 km z zastosowaniem nawierzchni bezpodsypkowej oraz remont odwodnienia i przepustu na stacji. Efektem robót będą sprawniejsze, bezpieczniejsze przejazdy pociągów towarowych, a tym samym zwiększenie potencjału punktu przeładunkowego.

Stacja Werchrata  Fot. Krzysztof Dobrzański

 

Zadanie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w torach nr 220, linii nr 116 i torze nr 35 linii nr 101 w stacji Werchrata jest w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Werchrata – Rawa - Ruska”, będzie wykonane w latach 2022 – 23. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.