Renfe Mercancías kupuje od Stadlera 12 lokomotyw towarowych o dużej mocy.

Renfe Mercancías kupuje od Stadlera 12 lokomotyw towarowych o dużej mocy.

02 sierpnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Firma Renfe Mercancías, hiszpański przewoźnik towarowy, zleciła szwajcarskiemu producentowi taboru firmie Stadler Rail Valencia  wyprodukowanie 12 lokomotyw towarowych do prowadzenia pociągów na obwodnicy Pajares. Obwodnica Pajares stanowi odcinek linii dużych prędkości, która w przyszłości połączy płaskowyż z Asturią. Ta nowa trasa jest częścią tworzonego Korytarza Atlantyckiego, dlatego też zasadniczo została zaprojektowana z zachowaniem europejskich cech interoperacyjności, tj. międzynarodowego rozstawu torów (1435 mm), zasilania 25 kV AC oraz systemu sterowania ERTMS.

Wizualizacja Stadler

Zakup nowych lokomotyw o dużej mocy jest realizowany w przyspieszonym trybie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki ze względu na planowane oddanie obwodnicy do użytku do końca 2022 r.

Renfe Mercancías zleciła produkcję lokomotyw, dostawę części do floty, początkowy magazyn części zamiennych oraz oprzyrządowanie do utrzymania pojazdów. Całkowita kwota zamówienia wynosi 85,59 mln euro brutto.

Od czerwca Renfe Mercancías negocjowała zakup lokomotyw. Choć oficjalnie nie było wiadomo, z jaką firmą prowadzone są negocjacje, wszystko wskazywało na to, że zwycięzcą przetargu będzie Stadler.

Porozumienie w sprawie zakupu 12 lokomotyw od firmy Stadler zostało zawarte w czwartek 29 lipca, która zapewniała najlepszą jakość w stosunku do oferowanej ceny.

Nie podano jeszcze oficjalnie, jaki model lokomotywy nabył przewoźnik. Może to być Euro6000. Lokomotywa ta, zaprojektowana przez Stadler Rail Valencia wspólnie z firmami Captrain i Alpha Trains, jest najpotężniejszą lokomotywą, jaką kiedykolwiek zbudowano do eksploatacji w Hiszpanii.

Przy całkowitej liczbie 6 osi w układzie Co'-Co', będą one miały maksymalną masę 120 ton i maksymalną moc 6 000 kW (8 158 KM) przy zasilaniu 25 kV 50 Hz. W tych warunkach jedna lokomotywa może ciągnąć pociąg o masie do 1 800 ton. Pod napięciem 3.000 V DC moc zostanie zredukowana do 5.600 kW, tak samo jak w serii 252 i 253. Lokomotywa jest również przystosowana do pracy przy napięciu 1.500 V DC, które redukuje moc maksymalną lokomotywy do 4.000 kW.

Oprócz ogromnej mocy tych lokomotyw, na ich korzyść przemawia fakt, że jest to model homologowany w Hiszpanii. W rezultacie Renfe zostanie oszczędzony ten powolny i kosztowny proces, co przyspieszy ich wprowadzenie do eksploatacji.

Jest to już drugie zamówienie udzielone przez Renfe firmie Stadler Rail Valencia, po zleceniu jej produkcji 59 pociągów podmiejskich, na które umowa została podpisana w lipcu.