Skład Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na kolejną kadencję.

Skład Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na kolejną kadencję.

03 sierpnia 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 2 sierpnia 2021 roku zatwierdziło Sprawozdanie finansowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2020 r., co spowodowało wygaśnięcie mandatów członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprzedniej kadencji.

Fot. PKP PLK

Obecnie w skład Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wchodzą:

  • 1. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu,
  • 2. Radosław Celiński, członek Zarządu - dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
  • 3. Piotr Majerczak, członek Zarządu - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
  • 4. Arnold Bresch, członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji,
  • 5. Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu - dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.