W perspektywie nowy most na Bugu i rozbudowa szerokich torów na stacji granicznej Terespol

W perspektywie nowy most na Bugu i rozbudowa szerokich torów na stacji granicznej Terespol

06 sierpnia 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Do budowy nowego mostu na Bugu i  rozbudowy szerokich torów na stacji Terespol przygotowują się PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podpisana jest umowa na studia wykonalności. Po realizacji zadania przejście graniczne Terespol–Brześć przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

Stacja Terespol. Fot. Bartosz Wołoszko / PKP PLK

Studia wykonalności to ważne działania dla rozwoju stacji Terespol. Umowa z wykonawcą, firmą BBF Sp. z o. o. dotyczy opracowania dwóch studiów wykonalności w ramach projektu „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć”. Przewiduje się budowę dodatkowych torów szerokich (1520 mm) stacji Terespol oraz budowę nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torów szerokich (1520 mm) i normalnych (1435 mm) na stacji Terespol.

- Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprzyjają rozwojowi transportu m.in. na ważnej trasie wschód - zachód. Studia wykonalności przygotowują możliwości prac w rejonie przejścia granicznego Terespol/Brześć. Planowane rozwiązania zwiększą rolę ekologicznego transportu kolejowego, a to przekłada się na rozwój gospodarki - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Studium wykonalności przygotowuje do rozbudowy układu torowego w Terespolu, która umożliwi sprawną odprawę większej liczby pociągów o długości 1050 m i nacisku 25t na oś. Uwzględniono względy bezpieczeństwa, m.in.  tor do odstawiania uszkodzonych wagonów. Wybudowane będą drogi i chodniki inspekcyjne w międzytorzu ułatwiające czynności celno-graniczne.

Budowa nowego mostu na rzece Bug, przy realizacji planów, poprawi obsługę pociągów i będzie mógł zwiększyć się transport ładunków. Nowa przeprawa, zapewni przejazdy po torach normalnych o prześwicie 1435 mm i szerokich 1520 mm. To pozwoli na zwiększenie przepustowości kolejowego transportu na granicy polsko-białoruskiej. Realizacja inwestycji umożliwi odseparowanie ruchu pociągów pasażerskich oraz towarowych. Przewidziano Płynne i bezpieczne przejazdy zagwarantuje nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.

Most na Bugu - granica polsko-bialoruska. Tor normalny i szeroki. Fot. Marcin Szot / PKP PLK

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dwóch odrębnych studiów wykonalności dla projektów: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz projektu „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 2 - Budowa nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torowego o prześwicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol”.

Opracowane zostaną modele finansowo-ekonomiczne oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe, niezbędne do ubiegania się o dofinasowania ze środków UE do realizacji robót. Rozbudowę układu torowego stacji Terespol zaplanowano na lata 2022-2024. Budowa nowego mostu wymaga ustaleń ze stroną białoruską.

Stacja Terespol - wygodniejsze podróże z nowych peronów

W ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol. Podróżni korzystają z nowych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowano przejście podziemne. Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów.

Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Wartość projektu ponad to 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.