MI: Rozmowy o transporcie intermodalnym

MI: Rozmowy o transporcie intermodalnym

19 sierpnia 2021 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Rola transportu w Krajowym Programie Odbudowy, a także sytuacji polskich portów morskich w dobie pandemii to jedne z tematów, które poruszono podczas IX edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, w którym wzięli udział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Forum odbywa się w dniach 18-19 sierpnia 2021 r.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Forum FRACHT  to spotkanie, podczas którego eksperci, przedstawiciele parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzą się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które mają przyczynić się do wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce.

Wiceminister Andrzej Bittel wygłosił wystąpienie pn. Transport w Krajowym Programie Odbudowy i w nowej perspektywie unijnej. Wskazał, że w 2020 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 10,7 proc. według masy i 15 proc. według pracy przewozowej. Taki wynik stanowi wzrost w stosunku do 2019 r., kiedy udziały te wyniosły odpowiednio 8,3 proc. i 12,6 proc.

Fot. Adam Kupniewski / Kurfier Kolejowy

- Statystyki wskazują, że następuje ciągły wzrost udziału transportu intermodalnego na rynku przewozów kolejowych. Obserwowany w ostatnich latach trend wymaga wsparcia, które będzie finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceminister Grzegorz Witkowski wziął udział w panelu dotyczącym sytuacji polskich portów morskich w dobie pandemii. W trakcie wystąpienia podkreślał ich dobrą kondycję.

Fot. Adam Kupniewski / Kurfier Kolejowy

- Polskie porty morskie mają ambicje stania się hubem transportowym dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Cechuje je wysoki potencjał, a ich wyniki przeładunkowe pozostają na bardzo dobrym poziomie. Nawet w trudnym roku 2020 były znacznie wyższe niż jeszcze kilka lat temu - powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Forum FRACHT budzi duże zainteresowanie za granicą, zwłaszcza w krajach takich jak Kazachstan, Ukraina, Uzbekistan czy Azerbejdżan. Obecność zagranicznych delegacji umożliwia zacieśnianie relacji gospodarczych na szlakach transportowych Europa-Azja.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.