PKP S.A. podejmuje biznesowe decyzje wspierające rozwój transportu Intermodalnego

PKP S.A. podejmuje biznesowe decyzje wspierające rozwój transportu Intermodalnego

23 sierpnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejopwy
PODZIEL SIĘ

Polskie Koleje Państwowe S.A. świadome dynamicznego rozwoju transportu intermodalnego podejmują biznesowe decyzje wspierające ten rozwój. Posiadamy znaczący zasób nieruchomości na których powstawać mogą terminale intermodalne czy magazynowe parki logistyczne. Z niemal 100 tys. naszych działek wytypowane zostały 170 nieruchomości o logistycznym potencjale, to nasz Pakiet Nieruchomości Logistycznych dla którego aktywnie poszukujemy partnerów do wspólnych projektów powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. w swoim wystapieniu podczas IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021.

Fot. Łukasz Piechota / ENEIA

"Kolejowe Spółki z Grupy PKP to aktywni gracze na rynku przewozów intermodalnych. Zarówno Spółki z Grupy PKP CARGO, jak i PKP LHS z roku na rok inicjują nowe intermodalne połączenia, inwestują w wagony do przewozu kontenerów i nowoczesne lokomotywy.

Narodowy zarządca infrastruktury kolejowej, Spółka PKP PLK, przeznacza kolejne miliardy złotych na usprawnienie infrastruktury linii kolejowych, tak by połączenia z portami morskimi nie były przeszkodą w ich rozwoju a gwarantowały niezakłócony przepływ towarów.

Chcąc chronić środowisko naturalne, przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatycznym i jednocześnie utrzymać pozycję niekwestionowanego lidera w logistycznej obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej państw Europy Środkowej i Wschodniej Polska musi regularnie ponosić duże nakłady na rozwój i utrzymanie dróg kolejowych i samochodowych oraz multimodalne terminale przeładunkowe a także inne obiekty logistycznej infrastruktury usługowej.

Szansę na wygenerowanie znacznie większych potoków towarowych na przechodzących przez Polskę trasach pomiędzy północnymi i południowymi krajami Trójmorza stanowią ładunki przesyłane pomiędzy Azją a Europą Środkową i Wschodnią. Zapewnienie odpowiedniej jakości wysoce przepustowej infrastruktury logistycznej – zarówno liniowej, jak i punktowej – to gwarancja utrzymania bardzo wysokiej atrakcyjności kolejowych i morsko-kolejowych połączeń tranzytowych przechodzących przez Polskę" - powiedział dr Rafał Zgrzelski, członek zarządu PKP S.A.

Zamieszczamy nagranie video całego wystąpienia, które zostało zaprezentowane w czasie IX edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021.

 

 

IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021 miało miejsce w dniach  18-19 sierpnia br., po raz pierwszy w Warszawie w hotelu Regent Warsaw. Organizatorami wydarzenia byli: Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG). Patronem medialnym Forum był portal kurier-kolejowy.pl.