Energia z OZE dla Transchem Sp. z o.o. – list intencyjny z PKP Energetyka podpisany

Energia z OZE dla Transchem Sp. z o.o. – list intencyjny z PKP Energetyka podpisany

24 sierpnia 2021 | Źródło: PKP Energetyka
PODZIEL SIĘ

Transchem Sp. z o.o. planuje produkować zieloną energię elektryczną na własne potrzeby. W tym celu przewoźnik podejmie współpracę z PKP Energetyka. Obie firmy podpisały list intencyjny, rozpoczynający prace nad wspólnym modelem montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych na terenie włocławskiej spółki. Skorzysta ona z doświadczenia PKP Energetyka w celu wyboru efektywnych i innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wykorzystanie energii ze słońca.

Fot. Transchem

Transchem Sp. z o.o. z Włocławka to przewoźnik kolejowy, zajmujący się towarowym transportem krajowym i międzynarodowym, specjalizując się przede wszystkim w przewozach produktów chemicznych, ale posiada także doświadczenie m.in. w transporcie surowców masowych czy intermodalu. Poza Polską, spółka wykonuje przewozy na terenie Niemiec, jak również na trasach do Szwajcarii, Belgii, Holandii, Czech czy Włoch. Transchem zajmuje się również obsługą manewrową bocznic kolejowych, jak również wynajmem, naprawami i przeglądami okresowymi cystern i wagonów towarowych. W tym celu wykorzystuje dobrze wyposażone zaplecze techniczne i administracyjne. Porozumienie zawarte z PKP Energetyka to dla przewoźnika pierwszy krok do zmniejszenia zużycia nietrakcyjnej energii elektrycznej pobieranej z zewnętrznych źródeł. Instalacje fotowoltaiczne powstaną na dachach budynków wykorzystywanych przez włocławską firmę.

„Stawiamy na nowoczesność i rozwój. Zielona energia i dbałość o środowisko naturalne to przyszłość, której chcemy być częścią. Zależy nam na tym, aby ograniczać własny ślad węglowy, tak aby transport kolejowy był jeszcze bardziej ekologiczny. To dla nas podwójna korzyść - z jednej strony włączamy się do walki ze zmianami klimatycznymi, z drugiej - chcemy generować znaczące oszczędności w naszej bieżącej działalności. Mamy nadzieję, że współpraca z PKP Energetyka - podmiotem mającym wyjątkowe doświadczenie na polskim rynku we wdrażaniu »zielonych« rozwiązań energetycznych, przybliży nas do realizacji obu tych celów” - mówi Jarosław Pińkowski, prezes Transchemu.

Podpisanie listu intencyjnego oznacza dla włocławskiej spółki dołączenie do grupy przewoźników, którzy zadeklarowali wolę współpracy z PKP Energetyka we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie nietrakcyjnej energii elektrycznej ze słońca. Wcześniej podobne porozumienia zawarły także PKP Cargo, CTL Logistics, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Rail Polska, Koleje Śląskie i LTE Polska.

„Rozpoczęcie współpracy z Transchemem pokazuje, że branża kolejowa jest coraz bardziej świadoma konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, również jeżeli chodzi o zasilanie wykorzystywanej przez nią infrastruktury. W realizacji tego zadania PKP Energetyka jest sprawdzonym partnerem o unikatowej znajomości innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Zielone Podstacje Trakcyjne – do końca roku ponad 500 naszych podstacji będzie wyposażonych w instalacje PV, które będą w stanie wygenerować 3000 MW czystej energii rocznie.  Więcej zielonej energii na kolei to zwiększanie efektywności tej gałęzi transportu, ograniczanie kosztów jej funkcjonowania oraz neutralizacja wpływu na klimat. A to jest gwarantem wzrostu popularności kolei oraz szerszego jej wykorzystania w gospodarce. Zyskujemy więc na tym wszyscy” - podkreśla Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Transchem Włocławek i PKP Energetyka współpracują także w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). To inicjatywa branży kolejowej, której celem jest optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej na kolei w Polsce. Centrum promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł (OZE) na terenach i obiektach kolejowych. Plany CEEK zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W 2019 r. Centrum opracowało również Program Zielona Kolej, którego realizację powierzyło PKP Energetyka. Zakłada on, że w 2030 r. 85% energii trakcyjnej używanej przez sektor kolejowy będzie pochodzić z OZE. Przełoży się to na redukcję emisji dwutlenku węgla o kolejne 8 mln ton.

 

O PKP Energetyka

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Jest firmą infrastrukturalną. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura PKP Energetyka to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych w całej Polsce. Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki, która dostarcza energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Świadczy również usługi elektroenergetyczne. Do kluczowych klientów firmy należy PKP PLK, którego sieć trakcyjną utrzymuje, oraz przewoźnicy kolejowi. Nad całą infrastrukturą czuwa ponad 4 000 pracowników zorganizowanych w 5 obszarach dystrybucji i obsługi oraz 5 zakładach usług na terenie całego kraju. PKP Energetyka działa od 2001 r., a od 2015 r. jest częścią jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners, operującego w kilkudziesięciu krajach Europy, Ameryki Północnej oraz Azji.

PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. W spółce działają już m. in.: system koordynacji prac  (klasy Workforce Management), narzędzia IT wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. Jest jednym z najlepszych pracodawców w Polsce, od trzech lat certyfikowanym wyróżnieniem Top Employer, z bardzo wysokim poziomem zaangażowania pracowników. 

Przeprowadzona digitalizacja pozwala spółce, wspólnie z całą branżą, realizować strategiczny program Zielona Kolej, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85% czystej energii z OZE w 2030 r. Firma działa aktywnie w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – CEEK.