Budimex w ciągu 28 miesięcy przebuduje stację kolejową Ełk za 0,5 mld zł

Budimex w ciągu 28 miesięcy przebuduje stację kolejową Ełk za 0,5 mld zł

27 sierpnia 2021 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Dwudziestego szóstego sierpnia 2021 roku Budimex SA podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za prawie 587 mln zł netto na przebudowę stacji Ełk. Inwestycje w Ełku, to pierwszy etap robót na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Projekt za prawie 587 mln zł netto jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Stacja Ełk. Wizualizacja: PKP PLK

Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy. Okres gwarancji wynosi 5 lat. Po stacji Czechowice Dziedzice i stacji Warszawa Zachodnia – węzeł Ełk jest kolejnym realizowanym przez Budimex SA. W tym roku Budimex zakończył modernizację linii kolejowej Warszawa – Lublin. Oprócz tych inwestycji firma realizuje także kontrakty kolejowe w Gdyni i na liniach E30 i E59 na Śląsku i w województwie wielkopolskim.

Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i zakończeniu prac nad projektem fazowania robót. Harmonogram prac przewiduje, że stanie się to za ok. 3 miesiące. W tej chwili generalny wykonawcy przygotowuje plac budowy i rozpoczyna zamawianie materiałów.

 

Podpisanie umowy przez Budimex SA i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Fot. Bidimex S.A.

 

Zakresem inwestycji objęte jest:

 • przebudowa torów kolejowych o łącznej długości 38 km wraz z podtorzem i odwodnieniem oraz urządzeniami Sterowania Rychem Kolejowym na stacji Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy
 • zabudowa 118  rozjazdów
 • budowa 5 peronów (w tym 2 opcji); łącznie 2600mb krawędzi (400mb w opcji) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z pełną infrastrukturą
 • przebudowa sieci trakcyjnej oraz sieci i linii z urządzeniami elektroenergetyki kolejowej,
 • budowa budynku nastawni dysponującej na stacji Ełk z nowymi urządzeniami
 • przebudujemy infrastrukturę sanitarną, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechniczne.

W zakresie obiektów inżynieryjnych przewidziana jest budowa:

 • pięciu wiaduktów kolejowo-drogowych
 • jednego mostu kolejowego nad rzeką EŁK, oraz przejście podziemne pod torami całego układu torowego stacji Ełk

Krótka charakterystyka przedmiotowych obiektów inżynieryjnych:

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja czterech linii kolejowych tj. LK38, LK41, LK219, LK 223 w obrębie stacji Ełk, stacji Ełk Towarowy oraz Przystanku Osobowego Ełk Szyba Wschód.

Do głównych celów przedsięwzięcia pn. „Prace na stacji Ełk” należą:

 • skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk,
 • poprawa przepustowości linii,
 • zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
 • usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury,
 • zapewnienie interoperacyjności kolei,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

Ełk posiada największą stację węzłową na Mazurach, w której krzyżują się linie do Białegostoku (przedłużona do Brześcia, zelektryfikowana w 1990), Korsz i dalej do Bartoszyc, Gołdapi, Olsztyna i Czerwonki. Z Ełku kursują bezpośrednie pociągi m.in. do Olsztyna, Białegostoku, Torunia, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Gdyni, Warszawy i Łodzi.