Efektywne siedem miesięcy w Kolejowych Zakładach Łączności

Efektywne siedem miesięcy w Kolejowych Zakładach Łączności

08 września 2021 | Źródło: KZŁ Bydgoszcz
PODZIEL SIĘ

Kolejowe Zakłady Łączności mogą pochwalić się dobrymi wynikami za siedem miesięcy 2021. Spółka zanotowała dodatni wynik netto i blisko 1 mln zł dodatniej EBITDA, która jest kluczowym wskaźnikiem dla firm technologicznych. Spółka osiągnęła kilkuprocentową rentowność na sprzedaży i ponad 6 % marżę EBITDA.

Fot. KZŁ Bydgoszcz

- Spółka efektywnie kontynuuje realizację planu optymalizacji kosztów i restrukturyzacji, co skutkuje poprawieniem płynności finansowej i spłaceniem niemalże wszystkich przeterminowanych zobowiązań. Po uporządkowaniu sytuacji wewnętrznej koncentrujemy się na rozwoju i innowacyjnych produktach co znajduje wyraz w nowej Strategii spółki - powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

KZŁ Bydgoszcz tworzy i dostarcza systemowe rozwiązania dla kolei. Początkowo były to urządzenia sygnalizacyjne, jednak wraz z rozwojem techniki i technologii pojawiały sie w ofercie nowe, coraz nowocześniejsze produkty. Dzisiaj zdecydowana większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej produkcji KZŁ, w skład którego wchodzą tablice informacyjne, systemy zapowiedzi oraz sieć czasu.