PKP Cargo Connect - Lider Transportu Intermodalnego z ambicjami i perspektywami dalszego rozwoju

PKP Cargo Connect - Lider Transportu Intermodalnego z ambicjami i perspektywami dalszego rozwoju

09 września 2021 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Spedytorzy poszukują nowych korytarzy lądowych do transportu ładunków między Azją a Europą. Aktywna na tym polu jest także PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO.

Fot. PKP Cargo S.A.

Największe możliwości daje wciąż główna nitka Nowego Jedwabnego Szlaku, która biegnie przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Białoruś do Polski, a dalej do Niemiec i innych państw zachodnich. Gestorzy ładunków testują także inne szlaki, leżące np. bardziej na południe, tym bardziej, że służyć one mogą nie tylko obsłudze NJS, ale i intensyfikowaniu wymiany towarowej z innymi państwami europejskimi azjatyckimi.

Na tym polu aktywna jest także spółka PKP CARGO CONNECT, która uruchomiła połączenia między Polską i Turcją (Gliwice-Izmit), jest także zainteresowana obsługą ładunków między Polską a Ukrainą w korytarzu między portami Gdańsk-Odessa.

Działalność PKP CARGO CONNECT została dostrzeżona i doceniona przez rynek, nie tylko przez klientów, ale i ekspertów. Dowodem na to jest przyznanie spółce nagrody „Lidera Transportu Intermodalnego” podczas ostatniego forum FRACHT 2021 „za rozwój przewozów intermodalnych w Polsce i Europie oraz projekty rozwojowe związane z Ukrainą i Niemcami oraz transportem intermodalnym pomiędzy Azją i Europą”.

 

Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGO CONNECT ze statuetką Lidera Transportu Intermodalnego
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

W trakcie debaty ekspertów pt. „Nowe korytarze transportowe” Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGO CONNECT, podkreślił znaczenie rozwoju współpracy Polski z Ukrainą i Turcją dla zwiększania przepływu towarów w nowych korytarzach transportowych. Duże znaczenie dla rozwoju takich inicjatyw może mieć inicjatywa Trójmorza, wszak otwiera to nowe perspektywy dla przewozów kontenerowych pomiędzy państwami leżącymi w rejonie Morza Bałtyckiego (Polska, cała Skandynawia) a krajami znad Morza Czarnego, głównie Turcją i Ukrainą. Morze Czarne otwiera też możliwości rozwijania handlu z państwami azjatyckimi, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu.

- Cieszę się, że jako spółka zostaliśmy wyróżnieni nagrodą krajowy Lider Transportu Intermodalnego. Nagroda ta pokazuje, że nasi pracownicy działu kontenerowego, terminali oraz agencji celnych pracują ciężko na sukces całej firmy. Intermodal to przyszłość w transporcie, a Grupa PKP CARGO jest liderem tego rynku w Polsce. Pracujemy obecnie nad nowymi korytarzami transportowymi dla potoku ładunków w kontenerach, o czym z pewnością będziemy informować w najbliższym czasie - powiedział Łukasz Strzelecki, prokurent PKP CARGO CONNECT.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zapewnił, że intermodal to jeden z priorytetów Krajowego Programu Odbudowy i nowej perspektywy unijne”. To dlatego, że rośnie znaczenie tego sektora. Bittel  wskazał, że w 2020 r. udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowych przewozów towarowych wyniósł 10,7 proc. według masy i 15 proc. według pracy przewozowej. Taki wynik stanowi wzrost w stosunku do 2019 r., kiedy udziały te wyniosły odpowiednio 8,3 proc. i 12,6 proc.

- Grupa PKP CARGO ma pozycję dominującą w segmencie intermodalnym. Cały czas staramy się wsłuchiwać w potrzeby klientów dla których ważny jest nie tylko handel z państwami Europy Zachodniej czy Chin. Miliony ton ładunków przemierzają co roku trasy wiodące np. z i do Turcji, na Bliski Wschód, czy w korytarzu ukraińskim. Często kolej jest słabo zaangażowana w ich przewóz albo trasy transportowe omijają Polskę. I my chcemy to zmienić - podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.