Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy związane z Europejskim Rokiem Kolei 2021

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy związane z Europejskim Rokiem Kolei 2021

15 września 2021 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
PODZIEL SIĘ

Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłasza  dwa konkursy: Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Twoja wymarzona podróż koleją” i Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie”. 

Celem konkursów jest promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021, uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej, utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu, promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu i rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Uczestnikiem konkursu plastycznego może być uczeń szkoły podstawowej z terenu województwa łódzkiego, reprezentowany i zgłoszony przez rodzica/prawnego opiekuna do udziału w Konkursie, który przesłał Pracę Konkursową.

Warunki udziału w konkursie plastycznym:

  • praca powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) z uwzględnieniem, że tematyka pracy przedstawia tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
  • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 zdjęcie wykonanej pracy plastycznej zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
  • prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Szczegóły dotyczące udziału znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Uczestnikiem konkursu fotograficznego może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, który przesłał Zdjęcie Konkursowe:

  • I kategoria wiekowa: od 15 do 18 roku życia reprezentowany i zgłoszony przez rodzica/prawnego opiekuna do udziału w Konkursie;
  • II kategoria wiekowa: powyżej 18 roku życia.

Warunki udziału w konkursie

  • zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
  • w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
  • ze zgłoszeniem należy przesłać 1 Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w minimalnej rozdzielczości 1280 x 720;
  • zgłoszenia Zdjęć Konkursowych należy wysłać w formie wypełnionego formularza konkursowego umieszczonego na stronie internetowej https://elodzkie.pl/ankiety/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-kolejowe-lodzkie
  • Zgłoszenia udziału w konkursie i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.infrastruktura@lodzkie.pl lub nr tel.: 42 291 97 32

Szczegóły dotyczące udziału znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy.

Dla zwycięzców każdego z Konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce - 800 zł,

II miejsce - 600 zł,

III miejsce - 400 zł

i 5 nagród po 100 zł

w przypadku konkursu fotograficznego dodatkowo wartościowe nagrody specjalne ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłaszania prac konkursowych.