Pociąg „Łącząc Europę” oficjalnie powitany w Polsce, po Warszawie czas na Gdańsk

Pociąg „Łącząc Europę” oficjalnie powitany w Polsce, po Warszawie czas na Gdańsk

20 września 2021 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury / UTK
PODZIEL SIĘ

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) przyjechał do Warszawy w poniedziałek 20 września. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

Pociąg „Łącząc Europę” oficjalnie powitany w Polsce, po Warszawie czas na Gdańsk
Fot. Marcin Brzomiński

Connecting Europe Express został powitany w Polsce na Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Flagi Polski i Unii Europejskiej wymienili Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Magda Kopczyńska Dyrektor ds. Transportu Wodnego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej oraz Walter Goetz, Szef Gabinetu Europejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.

 

Fot. Marcin Brzomiński

 

-To znacznie więcej niż tylko pociąg przejeżdżający przez nasz kontynent. To przykład europejskiej współpracy sektora kolejowego, instytucji publicznych i wszystkich partnerów uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Ekspres Łączący Europę to żywe laboratorium tego co już udało się zrobić aby usprawnić funkcjonowanie kolei oraz tego, co jeszcze musimy zrobić aby dokończyć tworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (Single European Rail Area) oraz sieci TEN-T. Wszystkie konferencje i wydarzenia związane z przejazdem pociągu stwarzają możliwość szerokiej wymiany poglądów na temat rozwoju kolejnictwa i pełnego wykorzystania jego szans rozwoju w przyszłości - podkreślił Walter Goetz, Szef Gabinetu Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.

- Przejazd pociągu „Łącząc Europę” przez Polskę wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Kolei. Dzięki takim inicjatywom wzrasta zaufanie pasażerów do najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. Wydarzenie to pokrywa się z międzynarodowymi targami Kolejowymi TRAKO w Gdańsku, więc cieszę się, że będę mógł odbyć podróż właśnie Connecting Europe Express - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

 

Fot. Marcin Brzomiński

 

Proporczyki z flagami Polski i herbem Warszawy, które zostaną na pokładzie pociągu wręczyli Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, koordynator Europejskiego Roku Kolei w Polsce oraz Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A.

- Takie projekty jak Europejski Rok Kolei służą edukacji i budowania pozytywnego wizerunku kolei. Działania, które wspólnie zaplanowaliśmy, pozwolą skutecznie promować kolej. Niech Europejski Rok Kolei będzie trampoliną, z której polskie i europejskie koleje wyskoczą na rekordowe wyniki obsługi w ruchu pasażerskim i towarowym. Kolej powinna być tym środkiem transportu, który wszyscy wybieramy - stwierdził Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, koordynator Europejskiego Roku Kolei w Polsce Ignacy Góra.

Connecting Europe Express w Polsce

Pociąg „Łącząc Europę” wjechał do Polski przez granicę w Muszynie. Z Warszawy skład wyruszył w drogę do Gdańska. Tam 21 września 2021 r. będzie częścią ekspozycji międzynarodowych targów kolejowych TRAKO 2021. Pociąg odwiedzi także Białystok (21/22 września), Kraków (22/23 września) i Zebrzydowice (23 września).

 

W drodze do Gdańska. Fot. Emil Domińczak

Po oficjalnym powitaniu na Dworcu Warszawa Centralna pociąg udał się w dalszą drogę, do Gdańska. O Godzinie 16.10 "Europejczyk" przyjechał na stację Gdańsk Główny.

Express "Łącząc Europę" na stacji Gdańsk Główny. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

O CONNECTING EUROPE EXPRESS

Pociąg „Connecting Europe Express” powstał dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z europejskiego sektora kolejowego i instytucji na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Ze względu na różne szerokości torów w Europie pociąg „Connecting Europe Express” będzie składać się w rzeczywistości z trzech pociągów – pociągu iberyjskiego, pociągu standardowego i pociągu bałtyckiego – które spotkają się na trasie. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nadal istniejące deficyty w ruchu kolejowym w Unii Europejskiej, jak brak interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej. Ponadto celem projektu jest dalsze wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami kolejowymi a zarządcami infrastruktury kolejowej.

Wagony kolejowe w składzie „Connecting Europe Express” zostały udostępnione przez różne europejskie przedsiębiorstwa kolejowe. W jednym z wagonów zapewnionych przez MAV (Węgry) mieści się mobilna wystawa zorganizowana przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail. Wystawa prezentuje wiele istniejących technologii i innowacji poprawiających wygodę podróży koleją oraz pokaże, w jaki sposób Unia Europejska wspiera projekty infrastrukturalne. Standardowy pociąg składa się z wagonu konferencyjnego (dostarczonego przez SNCF, Francja), dwóch standardowych wagonów z miejscami do siedzenia (DB, Niemcy i SBB, Szwajcaria), wagonu restauracyjnego (FS, Włochy) i wagonu sypialnego (ÖBB, Austria). Iberyjski pociąg kursujący między Portugalią a Hiszpanią udostępni hiszpański operator Renfe, a pociąg bałtycki obsługuje litewskie przedsiębiorstwo LTG. Oficjalnym partnerem przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem pociągu „CEE” są Polskie Koleje Państwowe S.A.

 

Express "Łącząc Europę" wyrusza ze stacji Gdańsk Główny na tory wystawowe Targów TRAKO.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

EUROPEJSKI ROK KOLEI

UE ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei", aby promować kolej jako bezpieczny i zrównoważony środek transportu. Transport odpowiada za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE. Jednak jedynie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu kolejowego. Kolej jest również najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego: 0,1 ofiar śmiertelnych na miliard pas-km to ofiary wypadków kolejowych, w porównaniu do 0,23 ofiar wypadków autobusowych, 2,7 ofiar wypadków samochodowych i 38 ofiar wypadków motocyklowych (2011-2015).

Polskie wydarzenia związane z Europejskim Rokiem Kolei koordynuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kalendarium wydarzeń znaleźć można na stronie www.rokkolei.pl Na stronie jest również udostępniony formularz umożliwiający zgłoszenie wydarzenia do kalendarium.