Rail Cargo Hungaria optymalizuje warunki transportu koleją zboża do Europy Zachodniej.

Rail Cargo Hungaria optymalizuje warunki transportu koleją zboża do Europy Zachodniej.

01 października 2021 | Źródło: https://iho.hu / Rail Cargo Hungaria / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rail Cargo Hungaria (RCH) jest przygotowana do przewozu koleją ponad 1 mln ton węgierskiego zboża w tegorocznym sezonie zbożowym. Aby sprostać zapotrzebowaniu związanemu z dobrymi zbiorami w kraju oraz tranzytem zboża z Ukrainy i Rumunii do Europy Zachodniej, spółka udostępnia 700 własnych i 1.500 należących do Grupy. specjalistycznych wagonów do przewozu zboża.

Fot. https://iho.hu /

Mimo wysokich cen na międzynarodowym rynku zbożowym, w obszarze zbytu nadal panuje duża niepewność, co wpływa na logistykę eksportu. 60 procent węgierskiego zboża trafia do Włoch. Rail Cargo Hungaria opracowała zoptymalizowane metody logistyki kolejowej, aby jak największa część zboża eksportowego była przewożona koleją, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności transportu.

RCH już w ubiegłym roku podjęła znaczące działania w zakresie efektywności, mające na celu poprawę jakości usług i warunków transportu, delegując wysokowydajne lokomotywy Vectron do ciągnięcia większych pociągów zbożowych, umożliwiając zestawianie i spedycję pociągów o maksymalnej ładowności 2200 ton, obniżając w ten sposób jednostkowy koszt transportu. W tegorocznym sezonie zbożowym pociągi do 30 wagonów i 2 500 ton będą mogły kursować, głównie przez Gyékényes - stację kolejową w Zákány, ważny węzeł kolejowy i dawne przejście graniczne z Chorwacją. Ze względu na ukształtowanie terenu, pociągi te będą ciągnięte przez dwie lokomotywy.

Rail Cargo Hungaria poprawia również efektywność przewozów poprzez radykalne skrócenie czasu realizacji zamówień:

  • coraz większa część ruchu do Włoch jest obsługiwana na przejściu granicznym w Gyékényes bez konieczności zmiany lokomotywy.
  • w Chorwacji ruch pociągów prowadzą maszyniści Rail Cargo Croatia.
  • w Gyékényes specjalny koordynator stacji granicznej zapewnia płynny przejazd pociągów, a wsparcie informatyczne i zarządcze jest zapewniane zdalnie przez wyspecjalizowanego eksperta.
  • co tydzień sporządzane są szczegółowe plany dotyczące czasu załadunku i spodziewanego przyjazdu pustych i załadowanych wagonów, z wykorzystaniem informacji uzyskanych od przewoźników.

Do intensywnego wzrostu transportu kolejowego przyczyniła się również szczególna sytuacja z ubiegłego roku spowodowana epidemią koronawirusa, która utrudniła transport drogowy i uniemożliwiła go w niektórych włoskich regionach, kierując ruch na kolej. Klienci, którzy mieli wówczas pozytywne doświadczenia z transportem kolejowym, już w tym roku wyrazili chęć korzystania z tego środka transportu w celu przewożenia do miejsc przeznaczenia coraz większych ilości towarów.

Tylko dwadzieścia procent węgierskiego eksportu zboża jest przewożone koleją. Udział RCH w transporcie zboża koleją wynosi blisko siedemdziesiąt procent.