Stadler wygrał przetarg na 286 nowych zespołów trakcyjnych dla przewozów regionalnych w Szwajcarii.

Stadler wygrał przetarg na 286 nowych zespołów trakcyjnych dla przewozów regionalnych w Szwajcarii.

05 października 2021 | Źródło: SBB / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

SBB wraz ze swoimi spółkami zależnymi Thurbo i RegionAlps zamówi 286 nowych jednopokładowych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych. Kontrakt ten został przyznany firmie Stadler. Jej oferta okazała się najlepsza zarówno pod względem kosztów, jak i jakości.

Nowy zespół trakcyjny S-Bahn firmy Stadler. Fot. SBB

W maju 2020 r. SBB, RegionAlps i Thurbo rozpoczęły dwuetapową procedurę przetargową na nowe zespoły trakcyjne. Faza prekwalifikacji miała na celu wyłonienie trzech wnioskodawców, którzy mogą udowodnić swoje doświadczenie i orientację na specyficznym rynku za pomocą wypróbowanej i przetestowanej koncepcji pojazdu. Alstom, Siemens i Stadler najlepiej spełniły te kryteria wyboru i zostały zaproszone do przygotowania oferty. Wszystkie trzy firmy złożyły oferty pod koniec kwietnia 2021 roku. Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami udzielenia zamówienia i na podstawie tej oceny kontrakt przyznano Stadlerowi. Oferta Stadlera okazała się najbardziekj korzystna zarówno pod względem kosztów, jak i jakości.

Nowe zespoły trakcyjne zapewnią kilka udogodnień dla klientów. Na przykład, nowe pociągi będą oferowały więcej miejsca na rowery, wózki dziecięce i duże bagaże niż obecnie używane pojazdy. Zapewnią również dobry zasięg telefonii komórkowej i odbiór danych oraz będą wyposażone w gniazdka elektryczne w każdym przedziale. Pociągi spełnią wymagania pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się i zapewnią dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Po raz pierwszy miejsca dla wózków inwalidzkich będą dostępne w klasie pierwszej. Nowe zespoły trakcyjne przyczynią się również w znacznym stopniu do poprawy punktualności. Pociąg ma być dopuszczony do eksploatacji w Szwajcarii, Niemczech i Austrii.

 

Nowy zespół trakcyjny S-Bahn firmy Stadler. Widok wnętrza 2 klasy z kolorowymi siedzeniami.
Fot.  SBB

 

SBB, Thurbo i RegionAlps ogłosiły pierwotnie przetarg na zakup 194 pociągów. Liczba ta wzrosła do 286 pociągów po określeniu przez przedsiębiorstwa kolejowe, w porozumieniu z Konfederacją i kantonami, ostatecznego obszaru eksploatacji pociągów. Ten wyższy wolumen zamówień jest jedynym sposobem na zastąpienie wszystkich pociągów, które mają zostać wycofane z eksploatacji po zakończeniu ich cyklu życia. Wartość inwestycji w ramach projektu zamówień wynosi 2 mld CHF.

 

Nowy zespół trakcyjny S-Bahn firmy Stadler. Widok wnętrza 1 klasy z szarymi/czerwonymi siedzeniami.
Fot.  SBB

 

Oczekuje się, że pierwsze pociągi wejdą do eksploatacji w grudniu 2025 r. Pociągi w zaplanowanym wstępnie terminie do 2034 roku, będą stopniowo zastępować następujący tabor kolejowy:

  • SBB: pociągi Domino, Flirt (pierwszej generacji) oraz pociągi push-pull napędzanne lokomotywą. Zamówienie na 155 pociągów, z opcją zakupu 174 dalszych pociągów.
  • Thurbo: przegubowe wagony silnikowe. Zamówienie na 107 pociągów, z opcją zakupu 40 dalszych pociągów.
  • RegionAlps: pociągi Domino i Nina. Zamówienie na 24 pociągi, z opcją zakupu 10 dalszych pociągów.

 

Nowy zespół trakcyjny S-Bahn firmy Stadler. Widok wnętrza 1 klasy z jasno i ciemnoszarymi siedzeniami.
Fot. SBB

 

Nowo zakupione pojazdy pomogą wszystkim trzem spółkom kolejowym w realizacji planowanych ulepszeń usług, jak również projektów rozszerzenia usług planowanych przez Konfederację i kantony.

Poprzez wspólne podejście do zamówień i zakup jednorodnego taboru, SBB, Thurbo i RegionAlps upraszczają operacje kolejowe i wnoszą znaczący wkład w zapewnienie konkurencyjności i atrakcyjności transportu publicznego dla klientów kolei.

Kryteria udzielenia zamówienia.

SBB udzieliła tego dużego zamówienia zgodnie z wymogami prawa o zamówieniach publicznych. Na początku procedury oferenci zostali poinformowani o kryteriach przyznania zamówienia. Ważnymi czynnikami oceny ofert były: koszty, jakość, stopień spełnienia warunków specyfikacji oraz poszczególne elementy handlowe/techniczne.

 

Nowy zespół trakcyjny S-Bahn firmy Stadler. Widok wnętrza 2 klasy z szarymi/niebieskimi siedzeniami.
Fot. SBB

 

Przy ocenie kosztów uwzględniono zarówno koszt inwestycji, tj. cenę zakupu jednego pojazdu, jak i koszty eksploatacji. Obejmują one koszty utrzymania, czyszczenia, energii i tras pociągów, a także ceny wybranych części zamiennych. Ogólnie rzecz biorąc, Stadler uzyskał najlepsze wyniki w zakresie kosztów, ze względu na niższe koszty eksploatacji.

Jeśli chodzi o jakość, Stadler wyróżnił się przede wszystkim dzięki swojemu planowi projektu. Zawierał on szczegółowy i zrozumiały zarys kluczowych dla projektu etapów, takich jak sprawy bezpieczeństwa, autoryzacja i dostęp do sieci.