Firmy Airbus i Alstom podpisały umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Firmy Airbus i Alstom podpisały umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa

13 października 2021 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Airbus CyberSecurity i Alstom, podpisały umowę o globalnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa transportu kolejowego. Partnerstwo umożliwi dostarczanie operatorom kolejowym kombinacji dwóch elementów: wypracowanych przez Alstom rozwiązań w zakresie transportu kolejowego oraz usług zabez­pieczenia przemysłowych systemów informatycznych, jakie oferuje Airbus CyberSecurity.

Fot. Alstom

Udział Airbus CyberSecurity we wspólnych ofertach będzie oparty na usługach i rozwiązaniach w zakresie monitorowania systemów kolejowych poprzez Centra Operacyjne Bezpieczeństwa (SOCs) oraz reagowania na naruszenia. Airbus CyberSecurity będzie również świadczyć usługi audytu bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych i włamaniowych – w szczególności poprzez swoją platformę CyberRange służącą do symulacji i testów na systemach przemysłowych.

Alstom wnosi do partnerstwa wiedzę z zakresu projektowania, produkcji, eksploatacji i konser­wacji systemów kolejowych. Światowy lider w dziedzinie kolei cyfrowej wykorzysta również swoją unikatową, wypracowaną w ostatnich latach wiedzę o cyberbezpieczeństwie kolei. Na ca­łym świecie Alstom zatrudnia ponad 13 000 pracowników zajmujących się cyfryzacją w sektorze kolejowym – szczególnie w obszarach technologii sygnalizacji, inteligentnej mobilności i cyber­bez­pieczeństwa.

- W kontekście globalnie wzrastającego ryzyka cyberzagrożeń we wszystkich sektorach Alstom dąży do możliwie jak najskuteczniejszej ochrony aktywów własnych i swoich klientów. Współ­pra­ca między Alstom a sprawdzonym specjalistą Airbus CyberSecurity zapewni wykorzystanie i suk­ces zrównoważonej czystej mobilności na całym świecie - mówi Eddy Thesee, wiceprezes ds. cyber­bez­pieczeństwa w Alstom.

- Jako specjaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych, zwłaszcza w ob­szarze transportu, pragniemy wraz z Alstom przyczynić się do zabezpieczenia systemów infor­matycznych sektora kolejowego - powiedział Nicolas Razy, dyrektor Airbus CyberSecurity France.

W ciągu ostatnich kilku lat przedsiębiorstwa kolejowe opracowały ambitne strategie cyfrowe w ce­lu zarządzania przepływem rosnącej liczby pasażerów. Wdrożono i skonsolidowano systemy informatyczne łączące IT, technologię operacyjną (OT) i Internet rzeczy (IoT) w zarządzaniu i kont­roli pociągów, metra i tramwajów, jak również sygnalizacji torowej i centrach kontroli ruchu kolejowego. Sektor kolejowy, dążący do ochrony swoich aktywów i zapewnienia bezpiecznej mobilności swoim klientom, będzie mógł polegać na rozwiązaniach zaadaptowanych do jego potrzeb przez Alstom i Airbus CyberSecurity.