Czescy przewoźnicy kolejowi otrzymają od państwa 582 mln koron "covidowej" rekompensaty

Czescy przewoźnicy kolejowi otrzymają od państwa 582 mln koron "covidowej" rekompensaty

15 października 2021 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Portal branżowy zdopravy.cz powołując się na państwową agencję informacyjną (ČTK) poinformował, że czescy przewoźnicy kolejowi otrzymają od państwa rekompensatę za straty spowodowane koronawirusem w wysokości ponad 582 milionów koron. Część pieniędzy powinna pokrywać straty związane z transportem zleconym przez państwo, a część z operacjami komercyjnymi. České dráhy otrzymają prawie trzy czwarte łącznej kwoty rekompensaty. Z drugiej strony, przewoźnicy nie otrzymają wsparcia dla połączeń regionalnych.

Fot. České dráhy

W ubiegłym tygodniu decyzje o dopłatach zostały wysłane do przewoźników w przewozach obowiązkowych oraz do przewoźników w przewozach komercyjnych. Na podstawie tych decyzji przyznano dotacje w łącznej wysokości 352,2 mln CZK czterem przewoźnikom w ramach przewozów obowiązkowych oraz 230 mln CZK trzem przewoźnikom w ramach przewozów komercyjnych. Przekazanie środków powinno było nastąpić jeszcze w tym tygodniu

Pieniądze mają pokryć straty z okresu od ogłoszenia stanu wyjątkowego w marcu ubiegłego roku do czerwca 2020 r. Pociągi kursowały nawet w czasie pandemii, ale w znacznej mierze puste, tylko w ubiegłym roku liczba pasażerów na kolei spadła łącznie o 34%. Przewoźnicy ponieśli największe straty na usługach czysto komercyjnych oraz na trasach objętych "umową netto", gdzie przychody stanowią ryzyko przewoźnika.

Straty przewoźników przewyższają odszkodowania

Pięciu przewoźników będzie dzielić się dotacjami. Największa część pieniędzy zostanie zebrana przez ČD. Prawie 300 milionów koron zostanie wypłaconych za straty z tytułu obowiązkowych przewozów, czyli z tytułu realizacji połączeń zleconych przez państwo. Kolejne ponad 132 miliony koron zostanie wypłacone za straty w transporcie komercyjnym. Drugi RegioJet otrzyma w sumie ponad 108 milionów koron za straty w przewozach obowiązkowych i komercyjnych. Ponad 21 mln koron trafi do Arrivy, a prawie 2 mln koron do GW Train Regio. Obaj przewoźnicy otrzymają rekompensatę za pociągi zamówione przez państwo. Leo Express otrzyma ponad 18 mln koron czeskich tytułem straty na przewozach komercyjnych.

Ministerstwo Transportu planuje kolejny program, który ma pokryć straty związane z lockdownem. Jednakże straty przewoźników podczas kryzysu związanego z pandemią Covid19 były znacznie wyższe niż obecne poziomy rekompensat. České dráhy zanotowały w ubiegłym roku stratę w wysokości 4,1 mld koron czeskich, a inni przewoźnicy również odnotowali wyższe straty.