Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa CTL Logistics

Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa CTL Logistics

16 października 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Po wrześniowym zdarzeniu kolejowym na stacji Łowicz Główny (pisał o tym Kurier Kolejowy) inspektorzy UTK przeprowadzili kontrolę u przewoźnika CTL Logistics sp. z o.o. Liczne zaniedbania i nieprawidłowości w systemie zarządzania bezpieczeństwem stwierdzone podczas kontroli przesądziły o wszczęciu postępowania administracyjnego o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa spółce CTL Logistics sp. z o.o.

Wykolejenie na stacji Łowicz Główny. 09.09.2021r. Fot. Kurier Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnikowi CTL Logistics sp. z o.o. Powodem były liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonej u przewoźnika w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem. Kontrola w spółce była reakcją Prezesa UTK na zdarzenie kolejowe, do którego doszło na stacji Łowicz Główny. 9 września 2021 r. na skutek niezatrzymania się przed semaforem wskazującym sygnał „stój” i najechania na wykolejnicę doszło do wykolejenia lokomotywy i jednego wagonu pociągu przewoźnika CTL Logistics sp. z o.o. Maszynista, który spowodował wypadek był w stanie nietrzeźwym i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pociągu.

Przeprowadzona przez inspektorów UTK po zdarzeniu kontrola wykazała liczne nieprawidłowości i zaniedbania w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w następujących obszarach:

  • zarządzania kwalifikacjami i stanem psychofizycznym pracowników,
  • zarządzania ryzykiem,
  • podziału obowiązków oraz monitorowania prawidłowości wykonywania powierzonych działań,
  • zarządzania dokumentacją.

Prezes UTK przypomina, że każdy pracodawca przed zatrudnieniem maszynisty, powinien sprawdzić status jego licencji za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM).

Informacje o statusie licencji można uzyskać na podstawie numeru licencji maszynisty EIN pod adresem https://solm.utk.gov.pl