Laude Smart Intermodal S.A. w drodze zapytania ofertowego wybrała dostawcę lokomotywy manewrowej.

Laude Smart Intermodal S.A. w drodze zapytania ofertowego wybrała dostawcę lokomotywy manewrowej.

22 października 2021 | Źródło: Laude Smart Intermodal / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka Laude Smart Intermodal S.A. poinformowała, że w wyniku ogłoszonego w lipcu br. w drodze zapytania ofertowego postępowania na zakup i dostawę 1 sztuki zmodernizowanej lokomotywy manewrowej wybrany został  wykonawca - CARGOUNIT Sp. z o.o. Do spółki wpłynęły trzy oferty od: Newag S.A., Cargounit Sp. z o.o. i Tabor Dębica Sp. z o.o., przy czym oferta spółki NEWAG została odrzucona z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Fot. Łukasz Piotrowski

Przedmiotem ogłoszonego postępowania był zakup i dostawa jednej zmodernizowanej lokomotywy manewrowej dla operatora Laude Smart Intermodal. Z zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynikało, że w istocie spółka zainteresowana jest zmodernizowanym, na bazie lokomotywy typu SM42 (lub podobnej) pojazdem z napędem diesla, z normą spalin min Stage III A. Dodatkowo oczekiwano spełnienia takich wymagań jak: hamulec pneumatyczny, centralkę przeciwpożarową, układ przeciwpoślizgowy, sterowanie radiowe i radio GSMR. Prędkość maksymalna eksploatacyjna miała wynosić co najmniej 90 km/h.

Z pozostałych dwóch złożonych ofert zdecydowanie tańsza była oferta Cargounit, która opiewa na kwotę 4 365 270,00 PLN. Dodatkową zaleta oferty był najkrótszy termin dostawy - 4 miesiące od zawarcia umowy.

Wybór oferty spółki Cargounit jest bardzo dobrą dla niej wiadomością, nie jest tajemnicą, że największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej dąży do ujednolicenia struktury parku taborowego. 

Laude Smart Intermodal S.A. zamierza sfinansować zakup lokomotywy ze śródków unijnych otrzymanych w ramach projektu rozwoju połączeń intermodalnych (działanie 3.2 w osi III POIiŚ).