Kolejny, 21 pojazd ER-160 FLIRT powiększył dzisiaj flotę mazowieckiego przewoźnika.

Kolejny, 21 pojazd ER-160 FLIRT powiększył dzisiaj flotę mazowieckiego przewoźnika.

25 października 2021 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

To 21 pojazd z kontraktu ramowego na dostawę 61 pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych typu FLIRT, zawartego pomiędzy przewoźnikiem a szwajcarskim producentem firmą Stadler w 2018 roku, a zarazem trzeci dostarczony w ramach III umowy wykonawczej z firmą Stadler na dostawę 12 pojazdów FLIRT trzeciej generacji. Pojazd będzie obsługiwać połączenia na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki.

 

Fot. Koleje Mazowieckie

Szacunkowa wartość obecnie realizowanego, a podpisanego we wrześniu 2019 roku zamówienia to blisko 398 mln zł (brutto). W cenie zawiera się nie tylko zakup samych pojazdów, ale także przeszkolenie pracowników. Na podstawie umowy Stadler będzie również świadczył usługi serwisowe. Koleje Mazowieckie, w ramach przewidzianego prawa opcji, będą miały również możliwość zlecenia wykonania do dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów.

 

Fot. Koleje Mazowieckie.

 

26 lutego br. Koleje Mazowieckie zawarły IV umowę wykonawczą na dostawę kolejnych 15 pojazdów typu FLIRT produkowanych przez firmę Stadler. Zamówione składy zostaną wykorzystane w przyszłości do obsługi połączeń na trasie: Góra Kalwaria - Czachówek - Warszawa - Nasielsk. Łączna wartość umowy to ponad 404 mln zł netto, w tym same pojazdy to ponad 299 mln zł netto. Dostawy pojazdów będą się odbywały w okresie od lutego do listopada 2022 r.

Podpisanie kolejnej - piątej umowy wykonawczej na następne 16 pojazdów FLIRT zaplanowane jest na styczeń 2022 r.

 

Fot. Koleje Mazowieckie

 

Kontrakt ramowy na 61 pięcioczłonowych pojazdów typu FLIRT, zawarty pomiędzy przewoźnikiem a producentem w 2018 roku, jest realizowany przy wsparciu środków unijnychz z RPO WM 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 96,16 mln zł) oraz z POIiŚ 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 580 mln zł).