Alstom został laureatem konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w regionie śląskim

Alstom został laureatem konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w regionie śląskim

29 października 2021 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Alstom został laureatem regionalnego szczebla XXVIII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Firmę nagrodzono w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników w regionie śląskim. Wyróżnienie świadczy o tym, że Alstom tworzy bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy.

 

Fot. Alstom

Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy  organizują  pracę   w  sposób zapewniający wysoki  poziom   bezpieczeństwa  i  ochrony   zdrowia pracowników  oraz przestrzegają  przepisów   prawa  pracy. Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem liczby pracujących, pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach. Alstom Konstal w Chorzowie, jeden z największych pracodawców w branży kolejowej w Polsce, został wyróżniony w III kategorii jako firma zatrudniająca powyżej 249 osób. Podczas oceny wzięto pod uwagę, m.in. przestrzeganie przepisów pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania BHP, wypadki przy pracy oraz dodatkowe elementy ochrony pracy.

Jestem dumny, że mogłem odebrać to wyróżnienie w imieniu całego zespołu Alstom Konstal w Chorzowie. Na tytuł „Organizatora Pracy Bezpiecznej” pracujemy nieustannie, bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszystkie kampanie, programy, zasady i reguły, które wprowadzamy i których codziennie przestrzegamy, mają tak naprawdę jeden cel. Chcemy, żeby każdy pracownik naszego zakładu każdego dnia wracał bezpiecznie do swoich bliskich. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie! - powiedział Paweł Siwek, Dyrektor Zakładu Alstom Konstal w Chorzowie.

 

Fot. Alstom

 

Zdobywcy pierwszych miejsc etapu regionalnego będą reprezentować województwo na szczeblu ogólnopolskim, który zostanie rozstrzygnięty w Warszawie. Główny Inspektor Pracy przyzna laureatom nagrody honorowe MECUM TUTISSIMUS IBIS, których nazwa wyraża przesłanie konkursu „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. Najlepsi w swoich kategoriach pracodawcy zostaną wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”.

Alstom wciąż poprawia bezpieczeństwo pracy, nie tylko spełniając obowiązkowe standardy definiowane przepisami prawa. Poza niezbędnymi szkoleniami, przeprowadza szeroką gamę dodatkowych działań koncentrujących się na zagadnieniach bezpieczeństwa pracy oraz inwestuje w poprawę warunków pracy. Stworzył System Sugestii Pracowniczych CreAction, w ramach którego pracownicy mogą brać udział w poprawie organizacji bezpieczeństwa, ergonomii oraz organizacji stanowisk pracy. Dodatkowo firma popularyzuje wiedzę o ochronie pracy i działa na rzecz rozwoju bezpieczeństwa pracy organizując różnego rodzaju kampanie i wydarzenia.