Regulacje RegioJet może uruchomić połączenie kolejowe z Warszawy w Alpy, na pogranicze austriacko -włoskie.

RegioJet może uruchomić połączenie kolejowe z Warszawy w Alpy, na pogranicze austriacko -włoskie.

09 listopada 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

10 czerwca 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams – Warszawa Wschodnia. Stacje Brenner-Brenowo i Landeck -Zams położone są w Alpach, w południowym Tyrolu na granicy Austrii i Włoch.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków o charakterze formalnym w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie RegioJet została wezwana do przedstawienia wyjaśnień z uwagi na zidentyfikowane rozbieżności w powiadomieniach złożonych przez Przewoźnika do pozostałych organów regulacyjnych właściwych dla trasy proponowanej nowej usługi międzynarodowej.

30 lipca 2021 r. Przewoźnik uzupełnił braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.  RegioJet przedstawiła także wyjaśnienia odnośnie do wskazanych niespójności w powiadomieniach o zamiarze rozpoczęcia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich.

Stacja kolejowa Landeck-Zams. Fot. wikiwand.com

 

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób od pierwszej połowy grudnia do drugiej połowy kwietnia w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. RegioJet planuje realizować kursy trzy dni w tygodniu (wtorek, piątek i niedziela) w relacji Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero / Landeck-Zams oraz trzy dni w tygodniu (środa, sobota, poniedziałek) w relacji powrotnej.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył wszystkie postoje na terenie Polski w kierunku stacji Brenner-Brennero – jako „tylko do wsiadania”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Warszawa Wschodnia – jako „tylko do wysiadania”. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Zawiercie, Sosnowiec Główny, Katowice, Tychy i Rybnik. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej. Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia RegioJet.

                                                 Planowany rozkład jazdy:

Rozkład jazdy RegioJet w relacji Warszawa Wschodnia – Brenner-Brennero/Landeck-Zams.
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Rozkład jazdy RegioJet w relacji Brenner-Brennero/Landeck-Zams – Warszawa Wschodnia.
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Egipskie Koleje Państwowe zakupiły od Wabtec kolejne sto lokomotyw serii Evolution! Egipskie Koleje Państwowe zakupiły od Wabtec kolejne sto lokomotyw serii Evolution!
Następny artykuł Wszystkie promy w portach Sztokholm, Helsinki i Tallin będą podłączane do zasilania lądowego Wszystkie promy w portach Sztokholm, Helsinki i Tallin będą podłączane do zasilania lądowego