Grupa Kapitałowa RAFAMET za trzeci kwartał 2021 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto - 469 tys.

Grupa Kapitałowa RAFAMET za trzeci kwartał 2021 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto - 469 tys.

15 listopada 2021 | Źródło: RAFAMET S.A.
PODZIEL SIĘ

Za okres trzech kwartałów przychody ze sprzedaży GK RAFAMET wyniosły 70,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były mniejsze o 8,25 mln zł., jednak pomimo tego GK RAFAMET w samym III kwartale br. uzyskała dodatni wynik finansowy.

Fot. Rafamet

- Spółki Grupy nadal odczuwają skutki pandemii, jednak skala oddziaływania tego zjawiska była w okresie trzech pierwszych kwartałów 2021 roku umiarkowana. - informuje Prezes RAFAMET S.A., E. Longin Wons- W trzecim kwartale br. obserwujemy narastający problem przerywania międzynarodowego łańcucha dostaw, wzrost cen w zasadzie wszystkich kupowanych materiałów i podzespołów (w wyniku zjawisk inflacyjnych, ale również w następstwie zmniejszonej ich podaży) oraz notujemy stałe przedłużanie zakontraktowanych terminów ich dostaw. Dostawcy powołują się na konsekwencje COVID-19, co utrudnia prowadzenie optymalnej i rytmicznej działalności gospodarczej - dodaje E. Longin Wons.

Sygnały dochodzące z rynków zagranicznych oraz krajowego wskazują na ryzyko nasilenia się tzw. „czwartej fali COVID-19”, co nie buduje optymizmu. Zamknięcie lub ograniczenia swobodnego przepływu towarów i ludzi w następstwie COVID-19 wywołuje na niektórych rynkach sprzedaży obrabiarek również ryzyko przedkładania przez potencjalnych klientów dostaw z rynków lokalnych nad dostawami zagranicznymi.

- Plany produkcyjno - handlowe Grupy Kapitałowej RAFAMET na 2021 oraz 2022 rok mogą ulegać zmianom w wyniku trwającej pandemii oraz obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej mającej wpływ na poszczególne obszary życia gospodarczo - społecznego. Jak co roku czwarty kwartał będzie dla nas szczególnie ważny tak pod względem wielkości sprzedaży, realizacji zysków (oczekiwana jest poprawa wyników w rachunku całorocznych w stosunku do trzech kwartałów br.), wpływów pieniężnych z realizowanych kontraktów oraz nowych zamówień na rok 2022. Trwający skup akcji z rynku giełdowego realizowany do 13.12.2021 przez ARP S.A. da nowe otwarcie biznesowe dla firm Grupy Kapitałowej RAFAMET dodaje Prezes E.Longin Wons.