Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspierają Straż Graniczną w walce z nielegalną imigracją.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspierają Straż Graniczną w walce z nielegalną imigracją.

17 listopada 2021 | Źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PODZIEL SIĘ

W związku z trwającym kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, Straż Ochrony Kolei zintensyfikowała współpracę ze Strażą Graniczną.

Obszary kolejowe usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie przejść granicznych oraz środki transportu kolejowego stwarzają dogodne warunki do zachowania anonimowości, co powoduje, że osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę często wybierają je w celu przedostania się z Republiki Białorusi na teren Unii Europejskiej. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego  na obszarze kolejowym na Granicy z Białorusią Straż Ochrony Kolei wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej prowadzi wzmożone działania wykorzystując nowoczesne środki techniczne.

 

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, oprócz wykonywania podstawowych zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, jak również kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym wykazują bardzo duże zaangażowanie w zabezpieczenie nienaruszalności wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych w czasie trwającego kryzysu migracyjnego na granicy polsko- białoruskiej Straż Ochrony Kolei zintensyfikowała współpracę ze Strażą Graniczną, w celu przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji. Szczegółowe zasady współpracy zostały wypracowane w trakcie spotkań roboczych pomiędzy przedstawicielami właściwych terytorialnie jednostek Straży Ochrony Kolei oraz placówek Straży Granicznej.

W obszarze planowanych działań uwzględnione zostały takie elementy jak zintensyfikowanie przepływu informacji pomiędzy służbami dyżurnymi właściwych terytorialnie jednostek Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących podejrzenia przekroczenia granic. W efekcie podjętej współpracy zwiększono zaangażowanie SOK w zwalczanie procederu nielegalnej migracji poprzez kierowanie na tereny przygraniczne dodatkowych patroli.

 

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

 

Realizując podjęte ustalenia Komenda Główna SOK delegowała do działań na terenie województwa podlaskiego dodatkowych funkcjonariuszy SOK z innych regionów kraju.

W działaniach w obszarze przygranicznym funkcjonariusze SOK wykorzystują nowoczesny sprzęt techniczny, taki jak między innymi termowizory i noktowizory. Dodatkowo do zadań związanych z zabezpieczeniem granicy skierowane zostały specjalistyczne pojazdy Straży Ochrony Kolei - Mobilne Centra Monitoringu, wyposażone w kamery, w tym kamerę termowizyjną, umożliwiające stałe obserwowanie zagrożonych obszarów.

 

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

 

W trakcie prowadzonych intensywnie działań, funkcjonariuszom SOK wielokrotnie udało się ujawnić próby nielegalnego przekroczenia granicy przez imigrantów pochodzących m.in. z Ghany, Haiti, Iraku i Kuby. Poza przypadkami ujęcia przez funkcjonariuszy SOK osób przekraczających nielegalnie granicę, występowały także zdarzenia, gdy przy użyciu sprzętu termowizyjnego ujawniano obecność osób nieuprawnionych znajdujących się na obszarze kolejowym. Niezwłoczne przekazanie tych informacji do Straży Granicznej skutkowało ujęciem tych osób i udaremnieniem  prób przedostania się grup nielegalnych imigrantów w głąb kraju.

 

Fot. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei