Regulacje O rewizji sieci TEN-T i Pakiecie Mobilności w Brukseli

O rewizji sieci TEN-T i Pakiecie Mobilności w Brukseli

18 listopada 2021 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Nowy kształt transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz rewizja przepisów Pakietu Mobilności I były omawiane w Brukseli na spotkaniach ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z Adiną Vălean, unijną komisarz ds. transportu, i polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego.

Fot. Archiwum KK

Modyfikacja sieci TEN-T

Funkcjonująca od 2013 r. w obecnym kształcie sieć TEN-T stanowi jeden z głównych instrumentów planowania strategicznego i zapewnienia spójności inwestycji infrastrukturalnych w UE. W 2019 r. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd obowiązującego rozporządzenia TEN-T, mający na celu ocenę obecnej sieci TEN-T, parametrów technicznych i operacyjnych sieci oraz przewidzianych przez rozporządzenie TEN-T instrumentów wdrażania. Do końca 2021 r. oczekiwane jest przedstawienie przez KE formalnej propozycji aktualizacji rozporządzenia TEN-T, a przyjęcie zmienionego rozporządzenia jest spodziewane w 2023 r.

- Jednym z najważniejszych celów polityki transportowej powinno być wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE. Będzie to możliwe przez likwidację brakujących połączeń infrastrukturalnych, barier technicznych oraz usunięcie wąskich gardeł, a także uzupełnienie brakujących odcinków sieci transportowej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

W ramach procesu modyfikacji sieci TEN-T strona polska dąży do jak najszerszego ujęcia flagowych inwestycji transportowych na tej sieci. Są nimi w szczególności: włączenie trasy Via Carpatia i Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność” do sieci bazowej TEN-T, rozwój linii kolei dużych prędkości V4 oraz poprawa połączeń wodnych śródlądowych, tj. wspólne priorytety uzgodnione z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej jeszcze w 2020 roku.

Wniosek o włączenie drogowego szlaku Via Carpatia na całym przebiegu do sieci bazowej TEN-T, oprócz Polski, podpisany został także przez Litwę, Ukrainę, Białoruś, Słowację, Węgry, Chorwację, Rumunię, Bułgarię i Turcję, został formalnie przedłożony KE już w 2019 roku.

- Tak szerokie międzynarodowe poparcie pokazuje, że jest to projekt prawdziwie potrzebny, gdyż integruje infrastrukturę transportową zarówno w UE, jak i poza nią. Jest to także projekt, który będzie dźwignią wzrostu gospodarczego. Chciałbym podkreślić, że zapewniliśmy ze środków budżetu państwa finansowanie dla całego przebiegu szlaku Via Carpatia w Polsce i planujemy zakończenie jego realizacji na lata 2025/2026 - dodał minister Adamczyk.

Pakiet Mobilności

Drugim szeroko poruszonym tematem, ważnym dla sektora transportu były przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I.

- Podczas trzyletniego procesu legislacyjnego UE zabiegałem wspólnie z ministrami ds. transportu państw o zbieżnym stanowisku (państw like-minded) o jak najkorzystniejsze przepisy, umożliwiające zasady prowadzenia działalności przez polskich przewoźników na jednolitym rynku UE - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk podziękował Komisarz Vălean za przygotowanie studiów oceniających wpływ wybranych przepisów na klimat, środowisko i zdrowie obywateli UE, które jednoznacznie wykazały, że ocenione przepisy są wyraźnie niezgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności.

Stosowanie przepisów Pakietu Mobilności I doprowadzi do zbędnych, wymuszonych powrotów pojazdów do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, według studiów KE, branża nie dostosuje się do tych wymogów i nie będzie mogła dostosować swoich operacji transportowych i świadczonej działalności w sposób, który zapewniłby możliwość powrotu pojazdów do państwa siedziby w określonych przez prawo UE okresach.

Polska oraz 9 innych państw członkowskich, złożyła skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE na część przepisów Pakietu Mobilności I.

- Oczekujemy, że Trybunał Sprawiedliwości UE uchyli zakwestionowane przepisy, które nie tylko są niekorzystne dla europejskiego sektora transportu, mają protekcjonistyczny charakter, ale będą generowały dodatkowe, zbędne emisje niepotrzebnych emisji szkodliwych substancji do atmosfery w UE  - powiedział minister Adamczyk.

Podczas spotkania z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego Minister Andrzej Adamczyk przedstawił najważniejsze zagadnienia będące przedmiotem prac na forum Unii Europejskiej z obszaru transportu. W ramach spotkania wystosował apel do posłów o aktywne włączenie się w dyskusje nad kluczowymi z perspektywy resortu infrastruktury tematami, tj. procesem rewizji sieci TEN-T oraz Pakietem Mobilności I.