4 Vectrony MS Siemensa oczekują w Żmigrodzie na uroczyste przekazanie w ręce DB Cargo Polska

4 Vectrony MS Siemensa oczekują w Żmigrodzie na uroczyste przekazanie w ręce DB Cargo Polska

25 listopada 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dzisiaj na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie będzie miało miejsce uroczyste przekazanie nowych lokomotyw Vectron MS wyprodukowanych przez Siemens Mobility przewoźnikowi DB Cargo Polska. Cztery nowoczesne maszyny w malaturze przewoźnika i w specjalnej okleinie tuż przed przekazaniem  demonstrują swoje możliwości licznie przybyłym przedstawicielom mediów.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Lokomotywy przeznaczone dla DB Cargo Polska zostały zakupione z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego. Celem konkursu Rozwój Transportu Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych, organizowanego przez CUPT, jest dofinansowanie podmiotów w ramach działania OŚ Priorytetowa III, tak aby wydatnie zwiększyć rozwój sieci drogowej TEN – T i samego transportu multimodalnego.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach, a dzięki temu kompleksowo odpowiadające zapotrzebowaniu większości dzisiejszych przewoźników kolejowych. Podstawowym założeniem przy ich konstrukcji była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym w Europie.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy