Ignacy Góra: Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia

Ignacy Góra: Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia

27 listopada 2021 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Blisko 6,7 mln ton osiągnęła masa w kolejowych przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. Wykonano przy tym pracę przewozową ponad 2,1 mld tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w III kwartale 2021 r. wzrosły wszystkie wyniki transportu intermodalnego. Masa przewieziona w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. jest już większa niż wynik za cały 2019 r.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Od lipca do września 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys. szt. jednostek, co stanowiło prawie 732 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 7,8 tys. sztuk (1,8%), a wg liczby TEU o 7,6 tys. sztuk (1,1%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2021 r. osiągnęła poziom blisko 6,7 mln ton. Stanowi to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o ponad 0,5 mln ton (8,6%). Wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 2,1 mld tono-km. Biorąc pod uwagę, że w III kwartale 2020 r. praca przewozowa wyniosła niecałe 2,1 mld tono-km, wzrost wynosi 1,8%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyniósł 10,9% wg masy i 14,7% wg wykonanej pracy przewozowej.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

 

„Interesująca jest obserwacja rynku przewozów intermodalnych, który wzrasta z roku na rok. Wyniki trzech kwartałów 2021 r. w stosunku do trzech kwartałów roku ubiegłego są lepsze o ponad 2,5 mln ton w przewiezionej masie i o ponad 0,3 mld tonokilometrów w pracy przewozowej. Transport intermodalny jest na fali wzrostu, ale jego dalszy rozwój wymaga wsparcia wszystkich uczestników rynku. Warto też zwrócić uwagę, by w pełni wykorzystywać potencjał transportu intermodalnego. Obserwujemy, że część przewozów stanowią puste jednostki. Proces przewozowy można planować tak by kontenery nie wracały puste - są uniwersalne i można wykorzystywać je w przewozie wielu rodzajów ładunków” - komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

 

W Polsce kolejowy transport intermodalny dominuje w relacjach międzynarodowych: w imporcie, eksporcie i w tranzycie. W III kwartale przewozy w komunikacji krajowej stanowiły 21,4% wg liczby jednostek, 18,9% pod względem liczby TEU, 18,9% pod względem masy i 21,5% pod względem wykonanej pracy przewozowej w odniesieniu do całości przewozów intermodalnych.

Kluczową rolę w komunikacji międzynarodowej odgrywa import, który w III kwartale odpowiadał za 39,8% przewiezionej masy i 29,0% wykonanej pracy przewozowej. Eksport towarów z Polski stanowi 29,7% przewiezionej masy oraz 26,2% wykonanej pracy przewozowej. Pomimo że przewozy tranzytowe pod względem masy stanowią tylko 11,6% całości przewozów intermodalnych, odpowiadają za 23,4% pracy przewozowej.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

 

W III kwartale wśród przewożonych koleją jednostek intermodalnych największy udział miały kontenery - ok 96%. Pozostałe 4% to naczepy i przyczepy samochodowe, wymienne nadwozia samochodowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami i inne. Warto zauważyć, że kontenery 40’ stanowiły 56% wszystkich jednostek, a w przewozach tranzytowych „czterdziestki” stanowiły 93% wszystkich jednostek.

W III kwartale 2021 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego