METRANS przejął dwie kolejne lokomotywy Siemens Vectron MS

METRANS przejął dwie kolejne lokomotywy Siemens Vectron MS

01 grudnia 2021 | Źródło: Siemens Mobility Czeska Republika / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniu 1 grudnia 2021 r. spółka METRANS, a.s., spółka zależna od Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), odebrała dostawę dwóch kolejnych lokomotyw wielosystemowych Siemens Vectron MS, które zamówiła w 2020 r. w ramach opcji 2019. METRANS jest wiodącym dostawcą usług transportu intermodalnego w Europie i zarządza wieloma terminalami kolejowymi.

Fot. Siemens Mobility

METRANS w coraz większym stopniu polega na własnej trakcji i obecnie posiada 14 lokomotyw Vectron MS. Etapowa dostawa kolejnych 6 pojazdów zostanie zakończona wiosną 2022 r. Wykorzystanie nowych lokomotyw planowane jest do operacji transgranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

"Cieszymy się, że możemy powiększyć flotę METRANS o dziesięć lokomotyw wielosystemowych Siemens Mobility Vectron. To podkreśla naszą ambicję dalszego rozwoju firmy i możliwości bardziej elastycznego reagowania na potrzeby naszych klientów. Wybraliśmy lokomotywy Vectron, ponieważ są one nowoczesne, całkowicie bezpieczne i przyjazne dla środowiska" - powiedział Peter Kiss, Prezes Zarządu METRANS Group.

Lokomotywy dla METRANS mają moc 6.400 kW i osiągają maksymalną prędkość roboczą 160 km/h. Są one wyposażone w niezbędne krajowe systemy ochrony pociągów, w tym w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) zgodny ze Specyfikacją Bazową 3. W porównaniu ze Specyfikacją Bazową 2, która jest obecnie stosowana w większości krajów, ETCS ze Specyfikacją Bazową 3 oferuje wiele nowych funkcji. Zaimplementowano między innymi ogólny model krzywej hamowania.

"Firma METRANS stała się operatorem największej liczby lokomotyw elektrycznych Vectron MS w Republice Czeskiej i w ten sposób wnosi znaczący wkład w dekarbonizację transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie lokomotywy te są wykorzystywane. Wynika to głównie z ich interoperacyjności, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty przy przekraczaniu granic państwowych." mówi Roman Kokšal, dyrektor generalny Siemens Mobility Czech Republic, i dodaje: "Lokomotywy będą dostarczane z ochroną pociągu ETCS zgodnie ze specyfikacją bazową 3. Są więc w pełni przygotowane do działania na liniach o takim poziomie bezpieczeństwa."

 

Fot. Siemens Mobility

 

Lokomotywy dostarczane obecnie do METRANS są dopuszczone do eksploatacji w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Niemczech, Polsce, Austrii, Słowacji, a obecnie także w Słowenii i Rumunii. W przyszłości możliwa jest modernizacja systemu do działania w Bułgarii, Chorwacji i Serbii.

METRANS Rail s.r.o. jest licencjonowanym przewoźnikiem dla Republiki Czeskiej i Słowacji z ważnym certyfikatem bezpieczeństwa. Jako spółka-córka Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), METRANS wraz z siostrzanymi spółkami METRANS Group zapewnia również transport w Niemczech, Austrii, Polsce i na Węgrzech lub z partnerami umownymi w innych krajach europejskich, jedną lokomotywą przez całą Europę bez konieczności zamiany przy przekraczaniu granic, co zmniejsza czas i koszty związane z transportem. Atutami firmy są szybkość i niezawodność.

Do tej pory firma Siemens Mobility sprzedała ponad 1137 lokomotyw Vectron, w tym 746 lokomotyw Vectron MS, 56 klientom w 16 krajach. Flota lokomotyw Vectron przejechała do tej pory ponad 490 milionów kilometrów. Lokomotywy oparte na platformie Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Dania).