PKP Cargo podpisało list intencyjny z PKP PLK S.A. w sprawie zbycia udziałów w spółce CARGOTOR

PKP Cargo podpisało list intencyjny z PKP PLK S.A. w sprawie zbycia udziałów w spółce CARGOTOR

02 grudnia 2021 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

W dniu 30 listopada 2021 r. spółka PKP CARGO podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie zainteresowania przez PKP CARGO i PKP PLK podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o.

Fot. PKP Cargo S.A.
Przesłanką do podjęcia negocjacji w sprawie trnsakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o. były planowane w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycje infrastrukturalne, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii w ramach realizacji ww. inwestycji. Strony deklarują zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.