Zrewitalizowana linia Wrocław - Jelcz i nowe przystanki ułatwią podróże w aglomeracji wrocławskiej

Zrewitalizowana linia Wrocław - Jelcz i nowe przystanki ułatwią podróże w aglomeracji wrocławskiej

02 grudnia 2021 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

Po ponad 20 latach, w połowie grudnia kolejowa trasa Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce istotnie poprawi Dolnoślązakom komunikację w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizacji linii, budowie i  przebudowie 11 przystanków zwiększy się dostępność do kolei. Inwestycja za ponad 96 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych RPO  Województwa Dolnośląskiego.

Zrewitalizowana linia Wrocław - Jelcz i nowe przystanki ułatwią podróże w aglomeracji wrocławskiej
Fot. PKP PLK

Głównym efektem inwestycji jest zapewnienie szybkich, wygodnych i bezpiecznych podróży mieszkańcom podwrocławskich osiedli i miejscowości z okolic Jelcza, Wojnowa i Kowal do centrum Wrocławia. Szybkie przejazdy pociągiem będą konkurencyjne względem podróży autem.

5 nowych przystanków i lepszy dostęp do kolei

Nowe miejsca zatrzymania pociągów to: Wrocław Popiele (w rejonie ul. Mydlanej), Wrocław Strachocin (w rejonie ul. Zagrodniczej), Wrocław Wojnów Wschodni (pomiędzy Wrocław Wojnów – a Dobrzykowicami Wrocławskimi), Nadolice Małe (w rejonie drogi powiatowej nr 1925D, Chrząstawa Mała (w rejonie ul. Gajowej). Wybudowane przystanki  zapewnią lepszy dostęp do kolei i ułatwią podróże szczególnie mieszkańcom nowych osiedli.

Na wszystkich 11 stacjach i przystankach podróżni będą korzystać ze 100 m peronów o wysokości 76 cm. Wygodne będzie wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony zostały przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zamontowane są wiaty, tablice i gabloty informacyjne. Nowe energooszczędne oświetlenie zapewni bezpieczne podróże po zmroku. W obszarze przystanków zamontowane są stojaki rowerowe. Gminy wykonały  dojścia do przystanków i parkingi. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z gminami Wrocław, Czernica, Jelcz Laskowice.

 

Nowe przystanki na trasie Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce. Źródło: PKP PLK S.A.

 

Mijanka w Dobrzykowicach – możliwość kurowania większej liczby pociągów

Budowa mijanki zwiększyła przepustowości jednotorowej linii, tj. umożliwia kursowanie większej liczby pociągów. Na trasie przebudowywane zostały dwa mosty pomiędzy Nadolicami Wielkimi a Dobrzykowicami Wrocławskimi.

Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów na stacji Wrocław Swojczyce został wybudowany nowy posterunek, stąd kolejarze prowadzą ruch pociągów. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania.

Odnowiona linia zapewni podróże z prędkością do 100 km/h. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zamontowano nowe urządzenia zabezpieczające. W rogatki zostały wyposażone m.in. ruchliwe przejazdy na ul. Strachocińskiej oraz dwa przejazdy w Dobrzykowicach i przejazd za Chrząstawą na drodze w kierunku Jelcza.

 

Zrewitalizowana linia kolejowa Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce. Fot. PKP PLK S.A.

 

Na czas realizacji projektu miały wpływ dodatkowe prace przy mostach. Projekt rozszerzono również o wymianę szyn między stacjami Wrocław Swojczyce - Jelcz Laskowice. Wymiana szyn zwiększa bezpieczeństwo przewozów i eliminuje ewentualne przerwy na naprawy toru.

Całkowita wartość prac projektowych i robót budowlanych projektu „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” to ponad 96 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nowe przystanki Iwiny i Wrocław Szczepin

Od 12 grudnia w obszarze aglomeracji wrocławskiej dostęp do kolei i możliwość lepszego korzystania z pociągów zapewnią gotowe już dwa nowe przystanki.

Wrocław Szczepin  z dogodnym węzłem przesiadkowym przy ul. Długiej między stacjami Wrocław Nadodrze i Wrocław Mikołajów na trasie w kierunku Oleśnicy i Ostrowa Wielkopolskiego.

Iwiny na wysokości osiedla Jagodno. Pierwszy przystanek za Wrocławiem Głównym  na trasie do Kamieńca Ząbkowickiego, Kłodzka, Międzylesia. Przystanki to efekt wykorzystania środków unijnych – w przypadku Iwin z funduszy RPO woj. dolnośląskiego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF), a Szczepina z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.