Zrewitalizowana linia Wrocław - Jelcz i nowe przystanki ułatwią podróże w aglomeracji wrocławskiej

Zrewitalizowana linia Wrocław - Jelcz i nowe przystanki ułatwią podróże w aglomeracji wrocławskiej

02 grudnia 2021 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

Po ponad 20 latach, w połowie grudnia kolejowa trasa Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce istotnie poprawi Dolnoślązakom komunikację w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizacji linii, budowie i  przebudowie 11 przystanków zwiększy się dostępność do kolei. Inwestycja za ponad 96 mln zł jest współfinansowana ze środków unijnych RPO  Województwa Dolnośląskiego.

Fot. PKP PLK

Głównym efektem inwestycji jest zapewnienie szybkich, wygodnych i bezpiecznych podróży mieszkańcom podwrocławskich osiedli i miejscowości z okolic Jelcza, Wojnowa i Kowal do centrum Wrocławia. Szybkie przejazdy pociągiem będą konkurencyjne względem podróży autem.

5 nowych przystanków i lepszy dostęp do kolei

Nowe miejsca zatrzymania pociągów to: Wrocław Popiele (w rejonie ul. Mydlanej), Wrocław Strachocin (w rejonie ul. Zagrodniczej), Wrocław Wojnów Wschodni (pomiędzy Wrocław Wojnów – a Dobrzykowicami Wrocławskimi), Nadolice Małe (w rejonie drogi powiatowej nr 1925D, Chrząstawa Mała (w rejonie ul. Gajowej). Wybudowane przystanki  zapewnią lepszy dostęp do kolei i ułatwią podróże szczególnie mieszkańcom nowych osiedli.

Na wszystkich 11 stacjach i przystankach podróżni będą korzystać ze 100 m peronów o wysokości 76 cm. Wygodne będzie wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony zostały przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zamontowane są wiaty, tablice i gabloty informacyjne. Nowe energooszczędne oświetlenie zapewni bezpieczne podróże po zmroku. W obszarze przystanków zamontowane są stojaki rowerowe. Gminy wykonały  dojścia do przystanków i parkingi. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z gminami Wrocław, Czernica, Jelcz Laskowice.

 

Nowe przystanki na trasie Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce. Źródło: PKP PLK S.A.

 

Mijanka w Dobrzykowicach – możliwość kurowania większej liczby pociągów

Budowa mijanki zwiększyła przepustowości jednotorowej linii, tj. umożliwia kursowanie większej liczby pociągów. Na trasie przebudowywane zostały dwa mosty pomiędzy Nadolicami Wielkimi a Dobrzykowicami Wrocławskimi.

Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów na stacji Wrocław Swojczyce został wybudowany nowy posterunek, stąd kolejarze prowadzą ruch pociągów. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania.

Odnowiona linia zapewni podróże z prędkością do 100 km/h. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zamontowano nowe urządzenia zabezpieczające. W rogatki zostały wyposażone m.in. ruchliwe przejazdy na ul. Strachocińskiej oraz dwa przejazdy w Dobrzykowicach i przejazd za Chrząstawą na drodze w kierunku Jelcza.

 

Zrewitalizowana linia kolejowa Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce. Fot. PKP PLK S.A.

 

Na czas realizacji projektu miały wpływ dodatkowe prace przy mostach. Projekt rozszerzono również o wymianę szyn między stacjami Wrocław Swojczyce - Jelcz Laskowice. Wymiana szyn zwiększa bezpieczeństwo przewozów i eliminuje ewentualne przerwy na naprawy toru.

Całkowita wartość prac projektowych i robót budowlanych projektu „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” to ponad 96 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nowe przystanki Iwiny i Wrocław Szczepin

Od 12 grudnia w obszarze aglomeracji wrocławskiej dostęp do kolei i możliwość lepszego korzystania z pociągów zapewnią gotowe już dwa nowe przystanki.

Wrocław Szczepin  z dogodnym węzłem przesiadkowym przy ul. Długiej między stacjami Wrocław Nadodrze i Wrocław Mikołajów na trasie w kierunku Oleśnicy i Ostrowa Wielkopolskiego.

Iwiny na wysokości osiedla Jagodno. Pierwszy przystanek za Wrocławiem Głównym  na trasie do Kamieńca Ząbkowickiego, Kłodzka, Międzylesia. Przystanki to efekt wykorzystania środków unijnych – w przypadku Iwin z funduszy RPO woj. dolnośląskiego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF), a Szczepina z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.