Czeski Zarząd Transportu Kolejowego ogłosił siódmy przetarg na projektanta linii dużych prędkości

Czeski Zarząd Transportu Kolejowego ogłosił siódmy przetarg na projektanta linii dużych prędkości

03 grudnia 2021 | Źródło: Správa železnic / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dokumentacja do decyzji o warunkach zabudowy zostanie przygotowana przez projektantów odcinka VRT Střední Čechy z Poříčan do Světlé nad Sázavou. Jest to część nowej linii szybkiej kolei (VRT) z Pragi do Brna.

Fot. Správa železnic

Zarząd Transportu Kolejowego (Správa železnic) ogłasza kolejny przetarg publiczny na dokumentację dla linii dużych prędkości. Tym razem dla odcinka VRT Střední Čechy między Poříčanami a Světlá nad Sázavou, który jest połączony z już zaprojektowaną linią VRT Polabí. Przedmiotem zamówienia publicznego jest nie tylko przygotowanie dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy (DÚR), ale również przygotowanie dokumentów do procesu oceny oddziaływania na środowisko (EIA). DÚR zawiera wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji budowy szybkiej kolei na danym obszarze. W dokumentacji określono również konkretne grunty niezbędne do budowy HSR oraz zaproponowano projekt techniczny linii.

Zamówienie jest udzielane z wykorzystaniem innowacyjnej metody Best Value, która opiera się na podkreślaniu fachowości dostawców. Zarząd kolei oczekuje, że stosowanie zasad tej metody przyczyni się do wyboru wykonawcy o wysokiej jakości i zmniejszy ryzyko wystąpienia wad w końcowym efekcie pracy. Metoda Best Value jest stosowana nie tylko w procesie oceny ofert, ale jej zasady są stosowane od początku postępowania przetargowego do realizacji przedmiotu umowy.

 

Przebieg odcinka VRT Střední Čechy między Poříčanami a Světlá nad Sázavou.
Źródło: Zarząd Transportu Kolejowego (Správa železnic)

 

Zarząd kolei spodziewa się, że decyzja o warunkach zabudowy dla około 70-kilometrowego odcinka VRT Střední Čechy zostanie wydana w 2025 r. Budowa powinna rozpocząć się dwa lata później. Linia będzie przeznaczona wyłącznie do przewozów pasażerskich z maksymalną prędkością 320 km/h. Pierwsze pociągi na tym odcinku powinny jeździć około 2031 r. VRT Střední Čechy jest częścią nowego szybkiego połączenia między Pragą a Brnem i Breclavem. Czas przejazdu między stolicą a metropolią południowomorawską powinien zostać skrócony do mniej niż jednej godziny po zakończeniu budowy całego ramienia. Od momentu uruchomienia tego odcinka znacznie zwiększy się przepustowość kolejowej trasy komunikacyjnej i skróci czas przejazdu. Może to prowadzić do zwiększenia zakresu usług kolejowych dostępnych dla pasażerów lub do zwiększenia niezawodności i punktualności usług kolejowych.

Cele projektu ustalone zgodnie z metodą najlepszej wartości, które w większym stopniu odzwierciedlają potrzebę zintegrowania VRT z krajobrazem, są zawarte w dokumentacji przetargowej. Zarząd kolei wymaga między innymi od wykonawców, aby budowa odcinka VRT miała minimalny wpływ na środowisko i w jak największym stopniu wtapiała się w krajobraz, a podejście projektantów zapewniało, że projekt będzie skutecznie omawiany na danym obszarze pod względem zbierania i rozpatrywania uwag społeczeństwa i zainteresowanych władz. Cele projektu odzwierciedlają zatem dotychczasowe doświadczenia w zakresie zamówień na linie dużych prędkości oraz proces konsultacji z VRT w regionach i stanowią zastosowanie zasad ekologicznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Jednocześnie Zarząd Transportu Kolejowego stosuje elementy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, kładąc duży nacisk na innowacyjność, co jest istotą stosowanej metody Best Value, wymagającej od dostawców kompleksowego podejścia do procesu ofertowania i realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.