Odpowiedzialne i innowacyjne działania PKP Energetyka docenione laurem Liderzy ESG

Odpowiedzialne i innowacyjne działania PKP Energetyka docenione laurem Liderzy ESG

07 grudnia 2021 | Źródło: PKP Energetyka
PODZIEL SIĘ

PKP Energetyka została podwójnym laureatem konkursu „Liderzy ESG”. Eksperci przyznali spółce główną „Nagrodę Diamentową” w kategorii Innowacje za magazyn energii trakcyjnej oraz trzecią „Nagrodę Srebrną” w kategorii Strategia ESG. Prestiżowe wyróżnienia są wręczane przez Giełdę Papierów Wartościowych, NN Investment Partners TFI oraz firmę doradczą PwC. Organizatorzy doceniają te firmy, które najskuteczniej i najaktywniej dbają o środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny.

Fot. PKP Energetyka

Nagrody zostały przyznane po przeanalizowaniu ponad 100 zgłoszeń. Otrzymało je 9 firm w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Grupa Kapitałowa PKP Energetyka została wyróżniona podwójnie – zdobywając pierwszą nagrodę za innowacyjny, największy w Europie magazyn energii trakcyjnej oraz trzecią nagrodę za opracowanie i wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

„Docenienie przez ekspertów zarówno naszych działań strategicznych, jak i wdrażanych innowacji technologicznych to dla nas bardzo ważny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku i dzisiaj z dumą możemy nazywać się jednym z liderów zielonej transformacji w Polsce. Jako firma energetyczna doskonale rozumiemy wyzwania środowiskowe, za które odpowiedzialność w dużej mierze musi wziąć także sektor biznesu. Dlatego od kilku lat konsekwentnie zmieniamy PKP Energetyka, tak aby nie tylko jak najskuteczniej realizować nasz główny cel, czyli niezawodne dostarczanie energii dla sektora kolejowego, ale także zwiększać pozytywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie, w którym działamy” podkreśla Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

 

źródło: PKP Energetyka

 

Główna nagroda w kategorii Innowacje trafiła do PKP Energetyka za opracowanie i wdrożenie magazynu energii dedykowanego sektorowi kolejowemu. Ten nowatorski obiekt o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh zlokalizowany w Garbcach na Dolnym Śląsku jest największym zasobnikiem energii pracującym na potrzeby trakcyjne w Europie. Magazyn zlokalizowany jest w pobliżu podstacji trakcyjnej i w ciągu kilku sekund jest w stanie zasilić przejazd nawet najszybszego pociągu. Od oficjalnego uruchomienia 1 lipca br., magazyn zasilił już ponad 6 tys. przejazdów zarówno pasażerskich składów regionalnych i dalekobieżnych, jak i pociągów towarowych. Innowacyjne rozwiązane opracowane przez ekspertów PKP Energetyka we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim podwyższa bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, bilansuje moc pobieraną z Krajowego Systemu Energetycznego. W przyszłości pozwoli także na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach branżowego Programu Zielona Kolej, który ma sprawić, że polskie pociągi do roku 2030 będą zasilane energią pochodzącą w 85% z OZE.

Nagroda Srebrna w kategorii Strategia ESG trafiła do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka za opracowanie dokumentu programowego Strategia Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Strategia została wypracowana w sposób partycypacyjny, z dużym zaangażowaniem pracowników wszystkich szczebli. Wskazuje ona na 5 kluczowych obszarów działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczności lokalnych, pracowników i partnerów biznesowych. Dokument wyznacza m.in. takie kierunki działań jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, nacisk na budowę zrównoważonego łańcucha dostaw, czy kreowanie kultury organizacyjnej opartej o różnorodność i inkluzywność.

Konkurs „Liderzy ESG” kierowany jest do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko, a także prowadzących skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Partnerem strategicznym inicjatywy jest UN Global Compact Network Poland, a partnerami Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Związek Banków Polskich (ZBP). O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu.