Korytarz transportowy Ren-Alpy może być prekursorem zrównoważonego transportu

Korytarz transportowy Ren-Alpy może być prekursorem zrównoważonego transportu

08 grudnia 2021 | Źródło: Sojusz Międzyregionalny na rzecz Korytarza Ren-Alpy EGTC
PODZIEL SIĘ

Sojusz Międzyregionalny na rzecz Korytarza Ren-Alpy EGTC (Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor EGTC), opublikował "mapę drogową"- plan działań na rzecz neutralności węglowej, którego celem jest uczynienie ze szlaku Ren-Alpy, jednego z najbardziej ruchliwych korytarzy transportowych w Europie, pierwszego na kontynencie, który stanie się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Fot. ÖBB

W ramach rozmów na temat korytarza Ren-Alpy, które odbyły się w piątek 3 grudnia, przewodnicząca EGTC Jeannette Baljeu zaprezentowała mapę drogową i przekazała pierwszy jej wydruk Pawłowi Wojciechowskiemu, Europejskiemu Koordynatorowi Korytarza Ren-Alpy. Dzięki tej mapie drogowej korytarz Ren-Alpy ma stać się pierwszym europejskim korytarzem transportowym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Korytarz Ren-Alpy jest najbardziej ruchliwym korytarzem transportowym w Europie. Obejmuje on bardzo innowacyjne regiony, które aktywnie angażują się w przejście na zrównoważony transport. Dlatego też partnerzy dążą do tego, aby Korytarz stał się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i stał się liderem w dziedzinie ekologicznego transportu i mobilności.

Różne cele wyznaczone dla krajów UE takie jak strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (SSMS) oraz pakiet "Fit for 55", mają na celu obniżenie emisyjności wszystkich rodzajów transportu, zwiększenie dostępności pojazdów bezemisyjnych, paliw odnawialnych i niskoemisyjnych oraz związanej z nimi infrastruktury, portów bezemisyjnych, zapewnienie zrównoważonej mobilności regionalnej i miejskiej oraz ekologicznego transportu towarowego.

Kształtowanie się europejskiej transformacji energetycznej jest odpowiednim momentem, aby połączyć wysiłki wzdłuż korytarza Ren-Alpy.

Plan działania EGTC proponuje kilka konkretnych kroków w celu przyspieszenia rozwoju strategii mającej na celu znaczne zwiększenie wysiłków na rzecz zielonego korytarza Ren-Alpy, aby osiągnąć cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, określone w Europejskim Zielonym Ładzie.

 

Źródło: Sojusz Międzyregionalny na rzecz Korytarza Ren-Alpy EGTC

 

W korytarzu Ren-Alpy przewozi się rocznie około 138 miliardów tonokilometrów towarów. Pięćdziesiąt procent transportu odbywa się rzekami, 34 procent drogami i 16 procent koleją. Mapa drogowa EGTC nie odnosi się w rzeczywistości do kwestii, w jaki sposób należy zwiększyć kolejowe przewozy towarowe w korytarzu Ren-Alpy. Określenie i rozwiązanie problemów związanych ze zdolnością przepustową infrastruktury kolejowego transportu towarowego ma jednak kluczowe znaczenie dla osiągnięcia redukcji emisji dzięki zmianie rodzaju transportu. Niektóre wąskie gardła wpływają negatywnie na niezawodność, utrudniając kolejowy transport towarowy.

Zgodnie z planem działań  EGTC pierwszym krokiem w kierunku dekarbonizacji mogłoby być skupienie się na stacjach paliw alternatywnych i niezbędnej infrastrukturze. Już teraz potrzebne są wspólne wysiłki i planowanie, aby sprostać nieuniknionemu zapotrzebowaniu na stacje tankowania i stacje paliw alternatywnych oraz wspierającą je infrastrukturę systemu energetycznego w całej Europie.

Sojusz Międzyregionalnyz na rzecz Korytarza Ren-Alpy EGTC został założony w 2015 r. w celu regionalnego i gminnego wkładu w rozwój tego najważniejszego z dziewięciu korytarzy sieci bazowej TEN-T UE. EGTC liczy obecnie 26 członków - gminy, regiony i prowincje, porty śródlądowe, porty morskie oraz organizację izbową - z sześciu krajów położonych wzdłuż korytarza. Ten rodzaj współpracy w korytarzu sieci bazowej jest jak dotąd wyjątkowy.