Siemens Mobility z certyfikatem ECM na utrzymanie lokomotyw

Siemens Mobility z certyfikatem ECM na utrzymanie lokomotyw

13 grudnia 2021 | Źródło: Siemens Mobility
PODZIEL SIĘ

  • Pierwszy producent pojazdów kolejowych działający na polskim rynku z certyfikatem ECM w obszarze utrzymania lokomotyw
  • Certyfikat ECM wydany przez Urząd Transportu Kolejowego na wszystkie 4 funkcje utrzymania
  • Pierwsze realizacje umów serwisowych jako ECM na lokomotywy Vectron już w toku

Serwis lokomotywy Vectron. Fot. Siemens Mobility

Od 2009 r. zespół serwisowy Siemens Mobility realizuje działania utrzymaniowo-naprawcze dla lokomotyw Siemensa jeżdżących po polskich torach. Liczący 50 osób zespół działa w trzech lokalizacjach - Warszawie, Poznaniu oraz w Katowicach. Serwisuje zarówno pojazdy z rodziny Eurosprinter, a także najnowocześniejsze lokomotywy w Europie - Vectrony, których ponad 60 znajduje się w rękach polskich przewoźników, a kilkaset codziennie wjeżdża na tory zarządzane przez PKP PLK.

Wraz z implementacją przez Polskę IV pakietu kolejowego, wdrożono postanowienia dyrektywy UE 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzenia UE 2019/779 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Te akty prawne nałożyły obowiązek certyfikacji dla wszystkich podmiotów, które zajmują się utrzymaniem pojazdów kolejowych i na wszystkie typy pojazdów włącznie z lokomotywami do czerwca 2022 roku. poprzez uzyskanie certyfikatu ECM (Enitity in Charge of Maintanance).

 

Serwis lokomotywy Vectron firmy Cargounit. Fot. Siemens Mobility

 

Podmiot zajmujący się utrzymaniem musi posiadać wdrożony system zarządzania utrzymaniem (MMS), obejmujący zestaw procedur i instrukcji, minimalizujących ryzyka związane z utrzymaniem i zapewniających bezpieczny stan techniczny pojazdu poruszającego się po sieci kolejowej. Podmiot musi także gwarantować, że pojazdy są serwisowane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym także TSI.

Polski oddział Siemens Mobility jako pierwszy z producentów taboru działających na polskim rynku uzyskał certyfikat ECM. Wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat obowiązuje przez 3 lata.

- Audytorzy UTK docenili wysoką jakość zrealizowanych wdrożeń procesów ECM i używanych narzędzi informatycznych i potwierdzili nasze pełne kwalifikacje dla funkcji od I do IV bez żadnych zastrzeżeń. Proces certyfikacji trwał kilka miesięcy i obejmował wiele etapów, wymagających Identyfikacji procesów, elementów krytycznych dla bezpieczeństwa oraz wdrożenia procedur angażujących pracowników z wielu obszarów - powiedział Piotr Kotowski, Pełnomocnik ds. Jakości i Koordynator ECM w Siemens Mobility Sp. z o.o.

 

Zespół ECM Siemens Mobility.

 

Siemens Mobility rozpoczął już realizację istniejących kontraktów serwisowych jako certyfikowany podmiot ECM.

- Dbałość o bezpieczeństwo jest stałym elementem naszej kultury pracy, a certyfikat ECM jest tego doskonałym potwierdzeniem i gwarancją odpowiedniej jakości. Aktualnie jesteśmy wpisani do rejestru kolejowego jako ECM odpowiedzialny za utrzymanie kilkunastu lokomotyw Vectron dla firm CARGOUNIT, Laude Smart Intermodal oraz Lotos Kolej. Ta liczba w najbliższych latach zostanie rozszerzona o kilkadziesiąt dodatkowych lokomotyw Siemensa dostarczanych na polski rynek - dodał Piotr Haremza, Dyrektor Pionu Serwisu w Siemens Mobility Sp. z o.o.